సామగ్రి     
Medžiagos

-

žalvaris

ఇత్తడి

-

cementas

సిమెంటు

-

keramika

పింగాణీ

-

audinys

వస్త్రము

-

medžiaga

వస్త్రము

-

medvilnė

ప్రత్తి

-

kristalas

స్ఫటికము

-

purvas

మురికి

-

klijai

జిగురు

-

oda

బాగు చేసిన తోలు

-

metalas

లోహము

-

aliejus

చమురు

-

milteliai

పొడి

-

druska

ఉప్పు

-

smėlis

ఇసుక

-

metalo laužas

చెత్త

-

sidabras

వెండి

-

akmuo

రాయి

-

šiaudai

తృణము

-

mediena

కొయ్య

-

vilna

ఉన్ని

-
žalvaris
ఇత్తడి

-
cementas
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
audinys
వస్త్రము

-
medžiaga
వస్త్రము

-
medvilnė
ప్రత్తి

-
kristalas
స్ఫటికము

-
purvas
మురికి

-
klijai
జిగురు

-
oda
బాగు చేసిన తోలు

-
metalas
లోహము

-
aliejus
చమురు

-
milteliai
పొడి

-
druska
ఉప్పు

-
smėlis
ఇసుక

-
metalo laužas
చెత్త

-
sidabras
వెండి

-
akmuo
రాయి

-
šiaudai
తృణము

-
mediena
కొయ్య

-
vilna
ఉన్ని