సామగ్రి     
Medžiagos

-

žalvaris +

ఇత్తడి

-

cementas +

సిమెంటు

-

keramika +

పింగాణీ

-

audinys +

వస్త్రము

-

medžiaga +

వస్త్రము

-

medvilnė +

ప్రత్తి

-

kristalas +

స్ఫటికము

-

purvas +

మురికి

-

klijai +

జిగురు

-

oda +

బాగు చేసిన తోలు

-

metalas +

లోహము

-

aliejus +

చమురు

-

milteliai +

పొడి

-

druska +

ఉప్పు

-

smėlis +

ఇసుక

-

metalo laužas +

చెత్త

-

sidabras +

వెండి

-

akmuo +

రాయి

-

šiaudai +

తృణము

-

mediena +

కొయ్య

-

vilna +

ఉన్ని

-
žalvaris
ఇత్తడి

-
cementas
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
audinys
వస్త్రము

-
medžiaga
వస్త్రము

-
medvilnė
ప్రత్తి

-
kristalas
స్ఫటికము

-
purvas
మురికి

-
klijai
జిగురు

-
oda
బాగు చేసిన తోలు

-
metalas
లోహము

-
aliejus
చమురు

-
milteliai
పొడి

-
druska
ఉప్పు

-
smėlis
ఇసుక

-
metalo laužas
చెత్త

-
sidabras
వెండి

-
akmuo
రాయి

-
šiaudai
తృణము

-
mediena
కొయ్య

-
vilna
ఉన్ని