కారు     
Automobilis

-

oro filtras +

గాలి వడపోత

-

gedimas +

విచ్ఛిన్నత

-

namelis ant ratų +

యాత్రా వాహనము

-

akumuliatorius +

కారు బ్యాటరీ

-

vaikiška kėdutė +

పిల్లల సీటు

-

žala +

హాని

-

dyzelinis kuras +

డీజిల్

-

išmetimo vamzdis +

ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-

išsileidusi padanga +

ఫ్లాట్ టైర్

-

degalinė +

గ్యాస్ స్టేషన్

-

priekinis žibintas +

వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-

kapotas +

టోపీ

-

domkratas +

జాకీ

-

kanistras +

జెర్రీ క్యాన్

-

metalo laužas +

జంక్ యార్డు

-

galas +

వెనుక భాగము

-

galinis žibintas +

వెనుక లైటు

-

galinio vaizdo veidrodėlis +

వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-

važiavimas +

సవారీ

-

ratlankis +

రిమ్ము

-

žvakė +

స్పార్క్ ప్లగ్

-

tachometras +

ట్యాకో మీటర్

-

baudos kvitas +

టికెట్

-

padanga +

టైరు

-

vilkimo tarnyba +

రహదారి సేవ

-

senovinis automobilis +

పాతకాలపు కారు

-

ratas +

చక్రము

-
oro filtras
గాలి వడపోత

-
gedimas
విచ్ఛిన్నత

-
namelis ant ratų
యాత్రా వాహనము

-
akumuliatorius
కారు బ్యాటరీ

-
vaikiška kėdutė
పిల్లల సీటు

-
žala
హాని

-
dyzelinis kuras
డీజిల్

-
išmetimo vamzdis
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-
išsileidusi padanga
ఫ్లాట్ టైర్

-
degalinė
గ్యాస్ స్టేషన్

-
priekinis žibintas
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-
kapotas
టోపీ

-
domkratas
జాకీ

-
kanistras
జెర్రీ క్యాన్

-
metalo laužas
జంక్ యార్డు

-
galas
వెనుక భాగము

-
galinis žibintas
వెనుక లైటు

-
galinio vaizdo veidrodėlis
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-
važiavimas
సవారీ

-
ratlankis
రిమ్ము

-
žvakė
స్పార్క్ ప్లగ్

-
tachometras
ట్యాకో మీటర్

-
baudos kvitas
టికెట్

-
padanga
టైరు

-
vilkimo tarnyba
రహదారి సేవ

-
senovinis automobilis
పాతకాలపు కారు

-
ratas
చక్రము