కళలు     
Menai

-

plojimai +

ప్రశంస

-

menas +

కళ

-

nusilenkimas +

విల్లు

-

teptukas +

బ్రష్

-

spalvinimo knygelė +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

šokėja +

నర్తకి

-

piešinys +

డ్రాయింగ్

-

galerija +

గ్యాలరీ

-

vitražas +

గాజు కిటికీ

-

grafiti +

గ్రాఫిటీ

-

amatai +

హస్తకళ

-

mozaika +

మొజాయిక్

-

freska +

కుడ్య చిత్రము

-

muziejus +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

pasirodymas +

పనితీరు

-

piešinys +

బొమ్మ

-

eilėraštis +

పద్యము

-

skulptūra +

శిల్పము

-

daina +

పాట

-

statula +

ప్రతిమ

-

akvarelė +

నీటి రంగు

-
plojimai
ప్రశంస

-
menas
కళ

-
nusilenkimas
విల్లు

-
teptukas
బ్రష్

-
spalvinimo knygelė
కలరింగ్ పుస్తకము

-
šokėja
నర్తకి

-
piešinys
డ్రాయింగ్

-
galerija
గ్యాలరీ

-
vitražas
గాజు కిటికీ

-
grafiti
గ్రాఫిటీ

-
amatai
హస్తకళ

-
mozaika
మొజాయిక్

-
freska
కుడ్య చిత్రము

-
muziejus
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
pasirodymas
పనితీరు

-
piešinys
బొమ్మ

-
eilėraštis
పద్యము

-
skulptūra
శిల్పము

-
daina
పాట

-
statula
ప్రతిమ

-
akvarelė
నీటి రంగు