వాతావరణము     
Oras

-

barometras

భారమితి

-

debesis

మేఘము

-

šaltis

చల్లని

-

mėnulio pjautuvas

చంద్రవంక

-

tamsa

చీకటి

-

sausra

కరువు

-

žemė

భూమి

-

rūkas

పొగమంచు

-

speigas

గడ్డకట్టిన మంచు

-

slydi danga

ధృవప్రాంతము

-

karštis

ఉష్ణము

-

uraganas

సుడిగాలి

-

varveklis

ఐసికల్

-

žaibas

మెఱుపు

-

meteoras

ఉల్కాపాతం

-

mėnulis

చంద్రుడు

-

vaivorykštė

హరివిల్లు

-

lietaus lašas

వర్షపు బిందువు

-

sniegas

మంచు

-

snaigė

స్నోఫ్లేక్

-

senis besmegenis

మంచు మనిషి

-

žvaigždė

నక్షత్రం

-

audra

తుఫాను

-

audros antplūdis

తుఫాను వేగము

-

saulė

సూర్యుడు

-

saulės spindulys

సూర్యకిరణము

-

saulėlydis

సూర్యాస్తమయము

-

termometras

ఉష్ణమాని

-

labai blogas oras

ఉరుము

-

prieblanda

కను చీకటి

-

oras

వాతావరణము

-

drėgnos sąlygos

తడి పరిస్థితులు

-

vėjas

గాలి

-
barometras
భారమితి

-
debesis
మేఘము

-
šaltis
చల్లని

-
mėnulio pjautuvas
చంద్రవంక

-
tamsa
చీకటి

-
sausra
కరువు

-
žemė
భూమి

-
rūkas
పొగమంచు

-
speigas
గడ్డకట్టిన మంచు

-
slydi danga
ధృవప్రాంతము

-
karštis
ఉష్ణము

-
uraganas
సుడిగాలి

-
varveklis
ఐసికల్

-
žaibas
మెఱుపు

-
meteoras
ఉల్కాపాతం

-
mėnulis
చంద్రుడు

-
vaivorykštė
హరివిల్లు

-
lietaus lašas
వర్షపు బిందువు

-
sniegas
మంచు

-
snaigė
స్నోఫ్లేక్

-
senis besmegenis
మంచు మనిషి

-
žvaigždė
నక్షత్రం

-
audra
తుఫాను

-
audros antplūdis
తుఫాను వేగము

-
saulė
సూర్యుడు

-
saulės spindulys
సూర్యకిరణము

-
saulėlydis
సూర్యాస్తమయము

-
termometras
ఉష్ణమాని

-
labai blogas oras
ఉరుము

-
prieblanda
కను చీకటి

-
oras
వాతావరణము

-
drėgnos sąlygos
తడి పరిస్థితులు

-
vėjas
గాలి