కొనుగోలు     
Apsipirkimas

-

kepykla +

బేకరీ

-

brūkšninis kodas +

బార్ కోడ్

-

knygynas +

పుస్తకాల దుకాణము

-

kavinė +

కాఫీ హోటల్

-

kūno priežiūros reikmenų parduotuvė +

మందుల దుకాణము

-

cheminė valykla +

డ్రై క్లీనర్

-

gėlių parduotuvė +

పూల దుకాణము

-

dovana +

బహుమతి

-

turgus +

విపణి

-

turgaus salė +

మార్కెట్ హాలు

-

kioskas +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

vaistinė +

ఔషధ శాల

-

paštas +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

moliniai indai +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

pardavimas +

అమ్మకము

-

parduotuvė +

దుకాణము

-

apsipirkimas +

కొనుగోలు

-

pirkinių rankinė +

కొనుగోలు సంచీ

-

prekių krepšelis +

కొనుగోలు బుట్ట

-

pirkinių vežimėlis +

కొనుగోలు కార్ట్

-

važiavimas apsipirkti +

కొనుగోలు పర్యటన

-
kepykla
బేకరీ

-
brūkšninis kodas
బార్ కోడ్

-
knygynas
పుస్తకాల దుకాణము

-
kavinė
కాఫీ హోటల్

-
kūno priežiūros reikmenų parduotuvė
మందుల దుకాణము

-
cheminė valykla
డ్రై క్లీనర్

-
gėlių parduotuvė
పూల దుకాణము

-
dovana
బహుమతి

-
turgus
విపణి

-
turgaus salė
మార్కెట్ హాలు

-
kioskas
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
vaistinė
ఔషధ శాల

-
paštas
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
moliniai indai
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
pardavimas
అమ్మకము

-
parduotuvė
దుకాణము

-
apsipirkimas
కొనుగోలు

-
pirkinių rankinė
కొనుగోలు సంచీ

-
prekių krepšelis
కొనుగోలు బుట్ట

-
pirkinių vežimėlis
కొనుగోలు కార్ట్

-
važiavimas apsipirkti
కొనుగోలు పర్యటన