కొనుగోలు     
Apsipirkimas

-

kepykla

బేకరీ

-

brūkšninis kodas

బార్ కోడ్

-

knygynas

పుస్తకాల దుకాణము

-

kavinė

కాఫీ హోటల్

-

kūno priežiūros reikmenų parduotuvė

మందుల దుకాణము

-

cheminė valykla

డ్రై క్లీనర్

-

gėlių parduotuvė

పూల దుకాణము

-

dovana

బహుమతి

-

turgus

విపణి

-

turgaus salė

మార్కెట్ హాలు

-

kioskas

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

vaistinė

ఔషధ శాల

-

paštas

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

moliniai indai

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

pardavimas

అమ్మకము

-

parduotuvė

దుకాణము

-

apsipirkimas

కొనుగోలు

-

pirkinių rankinė

కొనుగోలు సంచీ

-

prekių krepšelis

కొనుగోలు బుట్ట

-

pirkinių vežimėlis

కొనుగోలు కార్ట్

-

važiavimas apsipirkti

కొనుగోలు పర్యటన

-
kepykla
బేకరీ

-
brūkšninis kodas
బార్ కోడ్

-
knygynas
పుస్తకాల దుకాణము

-
kavinė
కాఫీ హోటల్

-
kūno priežiūros reikmenų parduotuvė
మందుల దుకాణము

-
cheminė valykla
డ్రై క్లీనర్

-
gėlių parduotuvė
పూల దుకాణము

-
dovana
బహుమతి

-
turgus
విపణి

-
turgaus salė
మార్కెట్ హాలు

-
kioskas
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
vaistinė
ఔషధ శాల

-
paštas
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
moliniai indai
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
pardavimas
అమ్మకము

-
parduotuvė
దుకాణము

-
apsipirkimas
కొనుగోలు

-
pirkinių rankinė
కొనుగోలు సంచీ

-
prekių krepšelis
కొనుగోలు బుట్ట

-
pirkinių vežimėlis
కొనుగోలు కార్ట్

-
važiavimas apsipirkti
కొనుగోలు పర్యటన