పెద్ద జంతువులు     
Dideli gyvūnai

-

aligatorius

పెద్ద మొసలి

-

elnių ragai

దుప్పి కొమ్ములు

-

bubuinas

బబూన్

-

lokys

ఎలుగుబంటి

-

buivolas

గేదె

-

kupranugaris

ఒంటె

-

gepardas

చిరుత

-

karvė

గోవు

-

krokodilas

మొసలి

-

dinozauras

డైనోసార్

-

asilas

గాడిద

-

drakonas

డ్రాగన్

-

dramblys

ఏనుగు

-

žirafa

జిరాఫీ

-

gorila

గొరిల్లా

-

begemotas

హిప్పో

-

arklys

గుర్రము

-

kengūra

కంగారూ

-

leopardas

చిఱుతపులి

-

liūtas

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lūšis

శివంగి

-

pabaisa

భూతము

-

briedis

దుప్పి

-

strutis

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

kiaulė

పంది

-

baltoji meška

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

raganosis

రైనో

-

elnias

మగ జింక

-

tigras

పులి

-

jūrų vėplys

నీటి గుర్రము

-

laukinis arklys

అడవి గుర్రం

-

zebras

చారల గుర్రము

-
aligatorius
పెద్ద మొసలి

-
elnių ragai
దుప్పి కొమ్ములు

-
bubuinas
బబూన్

-
lokys
ఎలుగుబంటి

-
buivolas
గేదె

-
kupranugaris
ఒంటె

-
gepardas
చిరుత

-
karvė
గోవు

-
krokodilas
మొసలి

-
dinozauras
డైనోసార్

-
asilas
గాడిద

-
drakonas
డ్రాగన్

-
dramblys
ఏనుగు

-
žirafa
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
begemotas
హిప్పో

-
arklys
గుర్రము

-
kengūra
కంగారూ

-
leopardas
చిఱుతపులి

-
liūtas
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lūšis
శివంగి

-
pabaisa
భూతము

-
briedis
దుప్పి

-
strutis
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
kiaulė
పంది

-
baltoji meška
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
raganosis
రైనో

-
elnias
మగ జింక

-
tigras
పులి

-
jūrų vėplys
నీటి గుర్రము

-
laukinis arklys
అడవి గుర్రం

-
zebras
చారల గుర్రము