భావాలు     
Jūtas

-

pieķeršanās +

అభిమానం

-

dusmas +

కోపము

-

garlaicība +

విసుగు

-

pārliecinātība +

విశ్వాసము

-

radošums +

సృజనాత్మకత

-

krīze +

సంక్షోభము

-

ziņkārība +

తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-

sakāve +

ఓటమి

-

nomāktība +

అణచి వేయబడిన స్థితి

-

izmisums +

పూర్తి నిరాశ

-

vilšanās +

ఆశాభంగం

-

neuzticēšanās +

నమ్మకం లేకుండుట

-

šaubas +

సందేహము

-

sapnis +

కల

-

nogurums +

ఆయాసము

-

bailes +

భయము

-

cīņa +

పోరాటము

-

draudzība +

స్నేహము

-

jautrība +

వినోదము

-

bēdas +

వ్యసనము

-

grimase +

అపహాస్యము

-

laime +

ఆనందము

-

cerība +

ఆశ

-

izsalkums +

ఆకలి

-

interese +

ఆసక్తి

-

prieks +

సంతోషము

-

skūpsts +

ముద్దు

-

vientulība +

ఒంటరితనము

-

mīlestība +

ప్రేమ

-

melanholija +

వ్యసనము

-

noskaņojums +

మానసిక స్థితి

-

optimisms +

ఆశావాదము

-

panika +

భీతి

-

samulsums +

కలవరము

-

dusmas +

విపరీతమైన కోరిక

-

noraidījums +

నిరాకరణ

-

attiecības +

సంబంధము

-

lūgums +

అభ్యర్థన

-

kliedziens +

అరుపు

-

drošība +

భద్రత

-

šoks +

తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-

smaids +

మందహాసము

-

maigums +

అపరిపక్వత

-

doma +

ఆలోచన

-

apdomīgums +

ఆలోచనాపరత్వము

-
pieķeršanās
అభిమానం

-
dusmas
కోపము

-
garlaicība
విసుగు

-
pārliecinātība
విశ్వాసము

-
radošums
సృజనాత్మకత

-
krīze
సంక్షోభము

-
ziņkārība
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-
sakāve
ఓటమి

-
nomāktība
అణచి వేయబడిన స్థితి

-
izmisums
పూర్తి నిరాశ

-
vilšanās
ఆశాభంగం

-
neuzticēšanās
నమ్మకం లేకుండుట

-
šaubas
సందేహము

-
sapnis
కల

-
nogurums
ఆయాసము

-
bailes
భయము

-
cīņa
పోరాటము

-
draudzība
స్నేహము

-
jautrība
వినోదము

-
bēdas
వ్యసనము

-
grimase
అపహాస్యము

-
laime
ఆనందము

-
cerība
ఆశ

-
izsalkums
ఆకలి

-
interese
ఆసక్తి

-
prieks
సంతోషము

-
skūpsts
ముద్దు

-
vientulība
ఒంటరితనము

-
mīlestība
ప్రేమ

-
melanholija
వ్యసనము

-
noskaņojums
మానసిక స్థితి

-
optimisms
ఆశావాదము

-
panika
భీతి

-
samulsums
కలవరము

-
dusmas
విపరీతమైన కోరిక

-
noraidījums
నిరాకరణ

-
attiecības
సంబంధము

-
lūgums
అభ్యర్థన

-
kliedziens
అరుపు

-
drošība
భద్రత

-
šoks
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-
smaids
మందహాసము

-
maigums
అపరిపక్వత

-
doma
ఆలోచన

-
apdomīgums
ఆలోచనాపరత్వము