వాతావరణము     
Laikapstākļi

-

barometrs

భారమితి

-

mākonis

మేఘము

-

aukstums

చల్లని

-

pusmēness

చంద్రవంక

-

tumsa

చీకటి

-

sausums

కరువు

-

zeme

భూమి

-

migla

పొగమంచు

-

sals

గడ్డకట్టిన మంచు

-

sarma

ధృవప్రాంతము

-

karstums

ఉష్ణము

-

viesuļvētra

సుడిగాలి

-

lāsteka

ఐసికల్

-

zibens

మెఱుపు

-

meteors

ఉల్కాపాతం

-

mēness

చంద్రుడు

-

varavīksne

హరివిల్లు

-

lietuslāse

వర్షపు బిందువు

-

sniegs

మంచు

-

sniegpārsla

స్నోఫ్లేక్

-

sniegavīrs

మంచు మనిషి

-

zvaigzne

నక్షత్రం

-

vētra

తుఫాను

-

vētra

తుఫాను వేగము

-

saule

సూర్యుడు

-

saulesstars

సూర్యకిరణము

-

saulriets

సూర్యాస్తమయము

-

termometrs

ఉష్ణమాని

-

negaiss

ఉరుము

-

krēsla

కను చీకటి

-

laikapstākļi

వాతావరణము

-

mitri apstākļi

తడి పరిస్థితులు

-

vējš

గాలి

-
barometrs
భారమితి

-
mākonis
మేఘము

-
aukstums
చల్లని

-
pusmēness
చంద్రవంక

-
tumsa
చీకటి

-
sausums
కరువు

-
zeme
భూమి

-
migla
పొగమంచు

-
sals
గడ్డకట్టిన మంచు

-
sarma
ధృవప్రాంతము

-
karstums
ఉష్ణము

-
viesuļvētra
సుడిగాలి

-
lāsteka
ఐసికల్

-
zibens
మెఱుపు

-
meteors
ఉల్కాపాతం

-
mēness
చంద్రుడు

-
varavīksne
హరివిల్లు

-
lietuslāse
వర్షపు బిందువు

-
sniegs
మంచు

-
sniegpārsla
స్నోఫ్లేక్

-
sniegavīrs
మంచు మనిషి

-
zvaigzne
నక్షత్రం

-
vētra
తుఫాను

-
vētra
తుఫాను వేగము

-
saule
సూర్యుడు

-
saulesstars
సూర్యకిరణము

-
saulriets
సూర్యాస్తమయము

-
termometrs
ఉష్ణమాని

-
negaiss
ఉరుము

-
krēsla
కను చీకటి

-
laikapstākļi
వాతావరణము

-
mitri apstākļi
తడి పరిస్థితులు

-
vējš
గాలి