పెద్ద జంతువులు     
Lielie dzīvnieki

-

aligators +

పెద్ద మొసలి

-

ragi +

దుప్పి కొమ్ములు

-

paviāns +

బబూన్

-

lācis +

ఎలుగుబంటి

-

bifelis +

గేదె

-

kamielis +

ఒంటె

-

gepards +

చిరుత

-

govs +

గోవు

-

krokodils +

మొసలి

-

dinozaurs +

డైనోసార్

-

ēzelis +

గాడిద

-

pūķis +

డ్రాగన్

-

zilonis +

ఏనుగు

-

žirafe +

జిరాఫీ

-

gorilla +

గొరిల్లా

-

nīlzirgs +

హిప్పో

-

zirgs +

గుర్రము

-

ķengurs +

కంగారూ

-

leopards +

చిఱుతపులి

-

lauva +

సింహము

-

lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lūsis +

శివంగి

-

briesmonis +

భూతము

-

alnis +

దుప్పి

-

strauss +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

cūka +

పంది

-

polārlācis +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

degunradzis +

రైనో

-

briedis +

మగ జింక

-

tīģeris +

పులి

-

valzirgs +

నీటి గుర్రము

-

savvaļas zirgs +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
aligators
పెద్ద మొసలి

-
ragi
దుప్పి కొమ్ములు

-
paviāns
బబూన్

-
lācis
ఎలుగుబంటి

-
bifelis
గేదె

-
kamielis
ఒంటె

-
gepards
చిరుత

-
govs
గోవు

-
krokodils
మొసలి

-
dinozaurs
డైనోసార్

-
ēzelis
గాడిద

-
pūķis
డ్రాగన్

-
zilonis
ఏనుగు

-
žirafe
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
nīlzirgs
హిప్పో

-
zirgs
గుర్రము

-
ķengurs
కంగారూ

-
leopards
చిఱుతపులి

-
lauva
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lūsis
శివంగి

-
briesmonis
భూతము

-
alnis
దుప్పి

-
strauss
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
cūka
పంది

-
polārlācis
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
degunradzis
రైనో

-
briedis
మగ జింక

-
tīģeris
పులి

-
valzirgs
నీటి గుర్రము

-
savvaļas zirgs
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము