పెద్ద జంతువులు     
मोठे प्राणी

-

सुसर
susara

పెద్ద మొసలి

-

हरणाचे शिंग
haraṇācē śiṅga

దుప్పి కొమ్ములు

-

अस्वल
asvala

ఎలుగుబంటి

-

गाय
gāya

గోవు

-

मगर
magara

మొసలి

-

ड्रॅगन
ḍrĕgana

డ్రాగన్

-

जिराफ
jirāpha

జిరాఫీ

-

हिप्पो
hippō

హిప్పో

-

घोडा
ghōḍā

గుర్రము

-

बिबट्या
bibaṭyā

చిఱుతపులి

-

सिंह
sinha

సింహము

-

लामा
lāmā

ఒక విధమైన ఒంటె

-

गवय
gavaya

శివంగి

-

मुसे
musē

దుప్పి

-

शहांमृग
śahāmmr̥ga

నిప్పుకోడి

-

पांडा
pāṇḍā

పెద్ద జంతువు

-

ध्रुवीय अस्वल
dhruvīya asvala

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

वाघ
vāgha

పులి

-

वॉलरस
vŏlarasa

నీటి గుర్రము

-

वनघोडा
vanaghōḍā

అడవి గుర్రం

-

झेब्रा
jhēbrā

చారల గుర్రము

-
सुसर
susara
పెద్ద మొసలి

-
हरणाचे शिंग
haraṇācē śiṅga
దుప్పి కొమ్ములు

-
हुप्प्या वानर
huppyā vānara
బబూన్

-
अस्वल
asvala
ఎలుగుబంటి

-
म्हैस
mhaisa
గేదె

-
उंट
uṇṭa
ఒంటె

-
चित्ता
cittā
చిరుత

-
गाय
gāya
గోవు

-
मगर
magara
మొసలి

-
डायनोसार
ḍāyanōsāra
డైనోసార్

-
माकड
mākaḍa
గాడిద

-
ड्रॅगन
ḍrĕgana
డ్రాగన్

-
हत्ती
hattī
ఏనుగు

-
जिराफ
jirāpha
జిరాఫీ

-
गोरील्ला
gōrīllā
గొరిల్లా

-
हिप्पो
hippō
హిప్పో

-
घोडा
ghōḍā
గుర్రము

-
कांगारू
kāṅgārū
కంగారూ

-
बिबट्या
bibaṭyā
చిఱుతపులి

-
सिंह
sinha
సింహము

-
लामा
lāmā
ఒక విధమైన ఒంటె

-
गवय
gavaya
శివంగి

-
राक्षस
rākṣasa
భూతము

-
मुसे
musē
దుప్పి

-
शहांमृग
śahāmmr̥ga
నిప్పుకోడి

-
पांडा
pāṇḍā
పెద్ద జంతువు

-
डुक्कर
ḍukkara
పంది

-
ध्रुवीय अस्वल
dhruvīya asvala
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
रानमांजर
rānamān̄jara
చిరుతపులి

-
गेंडा
gēṇḍā
రైనో

-
काळवीट
kāḷavīṭa
మగ జింక

-
वाघ
vāgha
పులి

-
वॉलरस
vŏlarasa
నీటి గుర్రము

-
वनघोडा
vanaghōḍā
అడవి గుర్రం

-
झेब्रा
jhēbrā
చారల గుర్రము