సైన్యము     
Militair

-

het vliegdekschip +

విమాన వాహక నౌక

-

de munitie +

మందు సామగ్రి సరఫరా

-

het harnas +

కవచం

-

het leger +

సైన్యము

-

de arrestatie +

అరెస్టు

-

de atoombom +

అణు బాంబు

-

de aanval +

దాడి

-

het prikkeldraad +

ముండ్లతీగ

-

de ontploffing +

పేలుడు

-

de bom +

బాంబు

-

het kanon +

ఫిరంగి

-

de cassette +

క్యార్ట్రిడ్జ్

-

het wapen +

ఆయుధాల కోటు

-

de verdediging +

రక్షణ

-

de vernietiging +

విధ్వంసం

-

de bestrijding +

పోరు

-

de jachtbommenwerper +

యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-

het gasmasker +

గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-

de wacht +

గార్డు

-

de handgranaat +

చేతి గ్రెనేడ్

-

de handboeien +

చేతిసంకెళ్లు

-

de helm +

ఇనుపటోపి

-

de mars +

నిదానంగా నడుచు

-

de medaille +

పతకము

-

het leger +

సైనిక

-

de marine +

నావికా దళము

-

de vrede +

శాంతి

-

de piloot +

విమాన చోదకుడు

-

het pistool +

పిస్టలు

-

de revolver +

రివాల్వర్

-

het geweer +

తుపాకీ

-

de raket +

రాకెట్టు

-

de schutter +

విలుకాడు

-

het schot +

దెబ్బ

-

de soldaat +

సైనికుడు

-

de onderzeeër +

జలాంతర్గామి

-

de bewaking +

నిఘా

-

het zwaard +

కత్తి

-

de tanker +

ట్యాంక్

-

de uniform +

ఏకరూప

-

de overwinning +

విజయము

-

de winnaar +

విజేత

-
het vliegdekschip
విమాన వాహక నౌక

-
de munitie
మందు సామగ్రి సరఫరా

-
het harnas
కవచం

-
het leger
సైన్యము

-
de arrestatie
అరెస్టు

-
de atoombom
అణు బాంబు

-
de aanval
దాడి

-
het prikkeldraad
ముండ్లతీగ

-
de ontploffing
పేలుడు

-
de bom
బాంబు

-
het kanon
ఫిరంగి

-
de cassette
క్యార్ట్రిడ్జ్

-
het wapen
ఆయుధాల కోటు

-
de verdediging
రక్షణ

-
de vernietiging
విధ్వంసం

-
de bestrijding
పోరు

-
de jachtbommenwerper
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-
het gasmasker
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-
de wacht
గార్డు

-
de handgranaat
చేతి గ్రెనేడ్

-
de handboeien
చేతిసంకెళ్లు

-
de helm
ఇనుపటోపి

-
de mars
నిదానంగా నడుచు

-
de medaille
పతకము

-
het leger
సైనిక

-
de marine
నావికా దళము

-
de vrede
శాంతి

-
de piloot
విమాన చోదకుడు

-
het pistool
పిస్టలు

-
de revolver
రివాల్వర్

-
het geweer
తుపాకీ

-
de raket
రాకెట్టు

-
de schutter
విలుకాడు

-
het schot
దెబ్బ

-
de soldaat
సైనికుడు

-
de onderzeeër
జలాంతర్గామి

-
de bewaking
నిఘా

-
het zwaard
కత్తి

-
de tanker
ట్యాంక్

-
de uniform
ఏకరూప

-
de overwinning
విజయము

-
de winnaar
విజేత