శరీరం     
Lichaam

-

de arm +

భుజము

-

de achterzijde +

వీపు

-

de kale kop +

బట్టతల

-

de baard +

గడ్డము

-

het bloed +

రక్తము

-

het bot +

ఎముక

-

de bodem +

దిగువన

-

de vlecht +

జడ

-

de hersenen +

మెదడు

-

de borst +

స్థనము

-

het oor +

చెవి

-

het oog +

కన్ను

-

het gezicht +

ముఖము

-

de vinger +

చేతివ్రేలు

-

de vingerafdruk +

వేలిముద్రలు

-

de vuist +

పిడికిలి

-

de voet +

పాదము

-

het haar +

జుట్టు

-

het haar knippen +

జుట్టు కత్తిరింపు

-

de hand +

చేయి

-

het hoofd +

తల

-

het hart +

గుండె

-

de wijsvinger +

చూపుడు వేలు

-

de nier +

మూత్రపిండము

-

de knie +

మోకాలు

-

het been +

కాలు

-

de lip +

పెదవి

-

de mond +

నోరు

-

de haarslot +

కేశకుదురు

-

het skelet +

అస్థిపంజరము

-

de huid +

చర్మము

-

de schedel +

పుర్రె

-

de tatoeage +

పచ్చబొట్టు

-

de hals +

గొంతు

-

de duim +

బొటనవ్రేలు

-

de teen +

కాలివేళ్లు

-

de tong +

నాలుక

-

de tand +

దంతాలు

-

de pruik +

నకిలీ జుట్టు

-
de arm
భుజము

-
de achterzijde
వీపు

-
de kale kop
బట్టతల

-
de baard
గడ్డము

-
het bloed
రక్తము

-
het bot
ఎముక

-
de bodem
దిగువన

-
de vlecht
జడ

-
de hersenen
మెదడు

-
de borst
స్థనము

-
het oor
చెవి

-
het oog
కన్ను

-
het gezicht
ముఖము

-
de vinger
చేతివ్రేలు

-
de vingerafdruk
వేలిముద్రలు

-
de vuist
పిడికిలి

-
de voet
పాదము

-
het haar
జుట్టు

-
het haar knippen
జుట్టు కత్తిరింపు

-
de hand
చేయి

-
het hoofd
తల

-
het hart
గుండె

-
de wijsvinger
చూపుడు వేలు

-
de nier
మూత్రపిండము

-
de knie
మోకాలు

-
het been
కాలు

-
de lip
పెదవి

-
de mond
నోరు

-
de haarslot
కేశకుదురు

-
het skelet
అస్థిపంజరము

-
de huid
చర్మము

-
de schedel
పుర్రె

-
de tatoeage
పచ్చబొట్టు

-
de hals
గొంతు

-
de duim
బొటనవ్రేలు

-
de teen
కాలివేళ్లు

-
de tong
నాలుక

-
de tand
దంతాలు

-
de pruik
నకిలీ జుట్టు