కొనుగోలు     
Winkelen

-

de bakkerij +

బేకరీ

-

de streepjescode +

బార్ కోడ్

-

de boekhandel +

పుస్తకాల దుకాణము

-

het cafe +

కాఫీ హోటల్

-

de drogisterij +

మందుల దుకాణము

-

de stomerij +

డ్రై క్లీనర్

-

de bloemenwinkel +

పూల దుకాణము

-

het geschenk +

బహుమతి

-

de markt +

విపణి

-

de markthal +

మార్కెట్ హాలు

-

de kiosk +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

de apotheek +

ఔషధ శాల

-

het postkantoor +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

het aardewerk +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

de verkoop +

అమ్మకము

-

de winkel +

దుకాణము

-

het winkelcentrum +

కొనుగోలు

-

de boodschappentas +

కొనుగోలు సంచీ

-

het winkelmandje +

కొనుగోలు బుట్ట

-

de winkelwagen +

కొనుగోలు కార్ట్

-

het winkelen +

కొనుగోలు పర్యటన

-
de bakkerij
బేకరీ

-
de streepjescode
బార్ కోడ్

-
de boekhandel
పుస్తకాల దుకాణము

-
het cafe
కాఫీ హోటల్

-
de drogisterij
మందుల దుకాణము

-
de stomerij
డ్రై క్లీనర్

-
de bloemenwinkel
పూల దుకాణము

-
het geschenk
బహుమతి

-
de markt
విపణి

-
de markthal
మార్కెట్ హాలు

-
de kiosk
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
de apotheek
ఔషధ శాల

-
het postkantoor
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
het aardewerk
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
de verkoop
అమ్మకము

-
de winkel
దుకాణము

-
het winkelcentrum
కొనుగోలు

-
de boodschappentas
కొనుగోలు సంచీ

-
het winkelmandje
కొనుగోలు బుట్ట

-
de winkelwagen
కొనుగోలు కార్ట్

-
het winkelen
కొనుగోలు పర్యటన