కళాత్మకత     
Architectuur

-

de architectuur +

శిల్పకళ

-

de arena +

కార్యక్షేత్రం

-

de stal +

గాదె

-

de barok +

శిల్పకళాశైలి

-

de blokje +

బ్లాకు

-

het bakstenen huis +

ఇటుకల ఇల్లు

-

de brug +

వంతెన

-

het gebouw +

భవనము

-

het kasteel +

కోట

-

de kathedraal +

కేథడ్రాల్

-

de kolom +

కాలమ్

-

de bouwplaats +

నిర్మాణ స్థలం

-

de koepel +

గుమ్మటపు కప్పు

-

de gevel +

ప్రవేశద్వారం

-

het voetbalstadion +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

het fort +

కోట

-

de gevel +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

de poort +

ప్రవేశద్వారము

-

het vakwerkhuis +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

de vuurtoren +

లైట్ హౌస్

-

het monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

de moskee +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

de obelisk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

het kantoorgebouw +

కార్యాలయ భవనము

-

het dak +

ఇంటి పైకప్పు

-

de ruïne +

శిథిలము

-

het schavot +

మంచె

-

de wolkenkrabber +

ఆకాశహర్మం

-

de hangbrug +

వేలాడే వంతెన

-

de tegel +

చదరపు పెంకు

-
de architectuur
శిల్పకళ

-
de arena
కార్యక్షేత్రం

-
de stal
గాదె

-
de barok
శిల్పకళాశైలి

-
de blokje
బ్లాకు

-
het bakstenen huis
ఇటుకల ఇల్లు

-
de brug
వంతెన

-
het gebouw
భవనము

-
het kasteel
కోట

-
de kathedraal
కేథడ్రాల్

-
de kolom
కాలమ్

-
de bouwplaats
నిర్మాణ స్థలం

-
de koepel
గుమ్మటపు కప్పు

-
de gevel
ప్రవేశద్వారం

-
het voetbalstadion
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
het fort
కోట

-
de gevel
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
de poort
ప్రవేశద్వారము

-
het vakwerkhuis
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
de vuurtoren
లైట్ హౌస్

-
het monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
de moskee
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
de obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
het kantoorgebouw
కార్యాలయ భవనము

-
het dak
ఇంటి పైకప్పు

-
de ruïne
శిథిలము

-
het schavot
మంచె

-
de wolkenkrabber
ఆకాశహర్మం

-
de hangbrug
వేలాడే వంతెన

-
de tegel
చదరపు పెంకు