పెద్ద జంతువులు     
Grote dieren

-

de alligator

పెద్ద మొసలి

-

het gewei

దుప్పి కొమ్ములు

-

de baviaan

బబూన్

-

de beer

ఎలుగుబంటి

-

de buffel

గేదె

-

de kameel

ఒంటె

-

de jachtluipaard

చిరుత

-

de koe

గోవు

-

de krokodil

మొసలి

-

de dinosaurus

డైనోసార్

-

de ezel

గాడిద

-

de draak

డ్రాగన్

-

de olifant

ఏనుగు

-

de giraffe

జిరాఫీ

-

de gorilla

గొరిల్లా

-

het nijlpaard

హిప్పో

-

het paard

గుర్రము

-

de kangoeroe

కంగారూ

-

de luipaard

చిఱుతపులి

-

de leeuw

సింహము

-

de lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

de lynx

శివంగి

-

het monster

భూతము

-

de eland

దుప్పి

-

de struisvogel

నిప్పుకోడి

-

de panda

పెద్ద జంతువు

-

het varken

పంది

-

de ijsbeer

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

de puma

చిరుతపులి

-

de neushoorn

రైనో

-

het hert

మగ జింక

-

de tijger

పులి

-

de walrus

నీటి గుర్రము

-

het wilde paard

అడవి గుర్రం

-

de zebra

చారల గుర్రము

-
de alligator
పెద్ద మొసలి

-
het gewei
దుప్పి కొమ్ములు

-
de baviaan
బబూన్

-
de beer
ఎలుగుబంటి

-
de buffel
గేదె

-
de kameel
ఒంటె

-
de jachtluipaard
చిరుత

-
de koe
గోవు

-
de krokodil
మొసలి

-
de dinosaurus
డైనోసార్

-
de ezel
గాడిద

-
de draak
డ్రాగన్

-
de olifant
ఏనుగు

-
de giraffe
జిరాఫీ

-
de gorilla
గొరిల్లా

-
het nijlpaard
హిప్పో

-
het paard
గుర్రము

-
de kangoeroe
కంగారూ

-
de luipaard
చిఱుతపులి

-
de leeuw
సింహము

-
de lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
de lynx
శివంగి

-
het monster
భూతము

-
de eland
దుప్పి

-
de struisvogel
నిప్పుకోడి

-
de panda
పెద్ద జంతువు

-
het varken
పంది

-
de ijsbeer
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
de puma
చిరుతపులి

-
de neushoorn
రైనో

-
het hert
మగ జింక

-
de tijger
పులి

-
de walrus
నీటి గుర్రము

-
het wilde paard
అడవి గుర్రం

-
de zebra
చారల గుర్రము