శీతల పానీయములు     
Dranken

-

de alcohol +

మద్యం

-

het bier +

బీరు

-

het bierfles +

బీరు సీసా

-

de dop +

మూత

-

de cappuccino +

ఒక వృత్తిదారుడు ధరించు క్యాపు

-

de champagne +

షాంపేన్- ఓ రకమైన మద్యం

-

de champagneglas +

షాంపేన్ గ్లాసు

-

de cocktail +

పలు రకాల అంశాలతో కూడిన ఫలహారం

-

de koffie +

కాఫీ

-

de kurk +

బెండు చెక్క

-

de kurkentrekker +

కార్క్ మర

-

het vruchtensap +

పళ్ళరసము

-

de trechter +

గరగ

-

het ijsblokje +

మంచు ముక్క

-

de kruik +

కూజా

-

de ketel +

కేటిల్

-

de likeur +

మద్యము

-

de melk +

పాలు

-

de mok +

పానపాత్రము

-

het sinaasappelsap +

నారింజ రసం

-

de kruik +

మూత

-

de plastic beker +

ప్లాస్టిక్ కప్పు

-

de rode wijn +

ఎరుపు ద్రాక్షరసము

-

het rietje +

పీల్పు గొట్టము

-

de thee +

తేనీరు

-

de theepot +

తేనీటి పాత్ర

-

de thermosfles +

థర్మాస్ ఫ్లాస్కు

-

de dorst +

దప్పిక

-

het water +

నీరు

-

de whisky +

విస్కీ

-

de witte wijn +

తెలుపు వైన్

-

de wijn +

వైన్

-
de alcohol
మద్యం

-
het bier
బీరు

-
het bierfles
బీరు సీసా

-
de dop
మూత

-
de cappuccino
ఒక వృత్తిదారుడు ధరించు క్యాపు

-
de champagne
షాంపేన్- ఓ రకమైన మద్యం

-
de champagneglas
షాంపేన్ గ్లాసు

-
de cocktail
పలు రకాల అంశాలతో కూడిన ఫలహారం

-
de koffie
కాఫీ

-
de kurk
బెండు చెక్క

-
de kurkentrekker
కార్క్ మర

-
het vruchtensap
పళ్ళరసము

-
de trechter
గరగ

-
het ijsblokje
మంచు ముక్క

-
de kruik
కూజా

-
de ketel
కేటిల్

-
de likeur
మద్యము

-
de melk
పాలు

-
de mok
పానపాత్రము

-
het sinaasappelsap
నారింజ రసం

-
de kruik
మూత

-
de plastic beker
ప్లాస్టిక్ కప్పు

-
de rode wijn
ఎరుపు ద్రాక్షరసము

-
het rietje
పీల్పు గొట్టము

-
de thee
తేనీరు

-
de theepot
తేనీటి పాత్ర

-
de thermosfles
థర్మాస్ ఫ్లాస్కు

-
de dorst
దప్పిక

-
het water
నీరు

-
de whisky
విస్కీ

-
de witte wijn
తెలుపు వైన్

-
de wijn
వైన్