ప్రజలు     
Mensen

-

de leeftijd +

వయసు

-

de tante +

తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు

-

de baby +

శిశువు

-

de babysitter +

దాది

-

de jongen +

బాలుడు

-

de broer +

సోదరుడు

-

het kind +

బాలలు

-

het paar +

జంట

-

de dochter +

కుమార్తె

-

de scheiding +

విడాకులు

-

het embryo +

పిండం

-

de verloving +

నిశ్చితార్థం

-

de uitgebreide familie +

విస్తార కుటుంబము

-

de familie +

కుటుంబము

-

de flirt +

పరిహసముచేయు

-

de heer +

మర్యాదస్థుడు

-

het meisje +

బాలిక

-

de vriendin +

ప్రియురాలు

-

de kleindochter +

మనుమరాలు

-

de grootvader +

తాత

-

de oma +

మామ్మ

-

de grootmoeder +

అవ్వ

-

de grootouders +

అవ్వ, తాతలు

-

de kleinzoon +

మనుమడు

-

de bruidegom +

పెండ్లి కుమారుడు

-

de groep +

గుంపు

-

de helper +

సహాయకులు

-

het kind +

శిశువు

-

de dame +

మహిళ

-

het huwelijksaanzoek +

వివాహ ప్రతిపాదన

-

het huwelijk +

వైవాహిక బంధము

-

de moeder +

తల్లి

-

het dutje +

పొత్తిలి

-

de buurman +

పొరుగువారు

-

het bruidspaar +

నూతన వధూవరులు

-

het paar +

జంట

-

de ouders +

తల్లిదండ్రులు

-

de partner +

భాగస్వామి

-

het feest +

పార్టీ

-

de mensen +

ప్రజలు

-

de aanzoek +

వధువు

-

de wachtrij +

వరుస

-

de receptie +

ఆహూతుల స్వీకరణ

-

het rendez-vous +

అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం

-

de broers en zussen +

తనకు పుట్టిన పిల్లలు

-

de zuster +

సోదరి

-

de zoon +

కుమారుడు

-

de tweeling +

కవలలు

-

de oom +

మామ

-

de bruiloft +

వివాహవేడుక

-

de jeugd +

యువత

-
de leeftijd
వయసు

-
de tante
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు

-
de baby
శిశువు

-
de babysitter
దాది

-
de jongen
బాలుడు

-
de broer
సోదరుడు

-
het kind
బాలలు

-
het paar
జంట

-
de dochter
కుమార్తె

-
de scheiding
విడాకులు

-
het embryo
పిండం

-
de verloving
నిశ్చితార్థం

-
de uitgebreide familie
విస్తార కుటుంబము

-
de familie
కుటుంబము

-
de flirt
పరిహసముచేయు

-
de heer
మర్యాదస్థుడు

-
het meisje
బాలిక

-
de vriendin
ప్రియురాలు

-
de kleindochter
మనుమరాలు

-
de grootvader
తాత

-
de oma
మామ్మ

-
de grootmoeder
అవ్వ

-
de grootouders
అవ్వ, తాతలు

-
de kleinzoon
మనుమడు

-
de bruidegom
పెండ్లి కుమారుడు

-
de groep
గుంపు

-
de helper
సహాయకులు

-
het kind
శిశువు

-
de dame
మహిళ

-
het huwelijksaanzoek
వివాహ ప్రతిపాదన

-
het huwelijk
వైవాహిక బంధము

-
de moeder
తల్లి

-
het dutje
పొత్తిలి

-
de buurman
పొరుగువారు

-
het bruidspaar
నూతన వధూవరులు

-
het paar
జంట

-
de ouders
తల్లిదండ్రులు

-
de partner
భాగస్వామి

-
het feest
పార్టీ

-
de mensen
ప్రజలు

-
de aanzoek
వధువు

-
de wachtrij
వరుస

-
de receptie
ఆహూతుల స్వీకరణ

-
het rendez-vous
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం

-
de broers en zussen
తనకు పుట్టిన పిల్లలు

-
de zuster
సోదరి

-
de zoon
కుమారుడు

-
de tweeling
కవలలు

-
de oom
మామ

-
de bruiloft
వివాహవేడుక

-
de jeugd
యువత