పర్యావరణము     
Omgeving

-

de landbouw +

వ్యవసాయము

-

de luchtvervuiling +

వాయు కాలుష్యము

-

de mierenhoop +

చీమల పుట్ట

-

het kanaal +

కాలువ

-

de kust +

సముద్ర తీరము

-

het continent +

ఖండము

-

de kreek +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

de dam +

ఆనకట్ట

-

de woestijn +

ఎడారి

-

het duin +

ఇసుకమేట

-

het veld +

క్షేత్రము

-

het bos +

అడవి

-

de gletsjer +

హిమానీనదము

-

de heide +

బీడు భూమి

-

het eiland +

ద్వీపము

-

de jungle +

అడవి

-

het landschap +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

de bergen +

పర్వతాలు

-

het natuurpark +

ప్రకృతి వనము

-

de piek +

శిఖరము

-

de stapel +

కుప్ప

-

de protestmars +

నిరసన ర్యాలీ

-

de recycling +

రీసైక్లింగ్

-

de zee +

సముద్రము

-

de rook +

పొగ

-

de wijngaard +

వైన్ యార్డ్

-

de vulkaan +

అగ్నిపర్వతము

-

het afval +

వ్యర్థపదార్థము

-

het waterpeil +

నీటి మట్టము

-
de landbouw
వ్యవసాయము

-
de luchtvervuiling
వాయు కాలుష్యము

-
de mierenhoop
చీమల పుట్ట

-
het kanaal
కాలువ

-
de kust
సముద్ర తీరము

-
het continent
ఖండము

-
de kreek
చిన్న సముద్ర పాయ

-
de dam
ఆనకట్ట

-
de woestijn
ఎడారి

-
het duin
ఇసుకమేట

-
het veld
క్షేత్రము

-
het bos
అడవి

-
de gletsjer
హిమానీనదము

-
de heide
బీడు భూమి

-
het eiland
ద్వీపము

-
de jungle
అడవి

-
het landschap
ప్రకృతి దృశ్యం

-
de bergen
పర్వతాలు

-
het natuurpark
ప్రకృతి వనము

-
de piek
శిఖరము

-
de stapel
కుప్ప

-
de protestmars
నిరసన ర్యాలీ

-
de recycling
రీసైక్లింగ్

-
de zee
సముద్రము

-
de rook
పొగ

-
de wijngaard
వైన్ యార్డ్

-
de vulkaan
అగ్నిపర్వతము

-
het afval
వ్యర్థపదార్థము

-
het waterpeil
నీటి మట్టము