మతము     
Religion

-

ei påske +

ఈస్టర్ పక్షి

-

eit påskeegg +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

ein engel +

దేవదూత

-

ei bjølle +

గంట

-

ein bibel +

బైబిలు

-

ein biskop +

మతగురువు

-

ei velsigning +

దీవెన

-

ein buddhisme +

బౌద్ధమతం

-

ein kristendom +

క్రైస్తవ మతం

-

ei julegåve +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

eit juletre +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

ei kyrkje +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

ei kiste +

శవపేటిక

-

ei skaping +

సృష్టి

-

eit krusifiks +

సిలువ బొమ్మ

-

ein djevel +

దయ్యము

-

ein gud +

దేవుడు

-

ein hinduisme +

హిందూమతము

-

islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

ein jødedom +

యూదు మతము

-

ein meditasjon +

ధ్యానము

-

ein mumie +

తల్లి

-

ein muslim +

మహమ్మదీయులు

-

ein pave +

మతాధికారి

-

ei bøn +

ప్రార్థన

-

ein prest +

పూజారి

-

ein religion +

మతము

-

ei gudstenest +

సేవ

-

ein synagoge +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

eit tempel +

ఆలయము

-

ei grav +

సమాధి

-
ei påske
ఈస్టర్ పక్షి

-
eit påskeegg
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
ein engel
దేవదూత

-
ei bjølle
గంట

-
ein bibel
బైబిలు

-
ein biskop
మతగురువు

-
ei velsigning
దీవెన

-
ein buddhisme
బౌద్ధమతం

-
ein kristendom
క్రైస్తవ మతం

-
ei julegåve
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
eit juletre
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
ei kyrkje
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
ei kiste
శవపేటిక

-
ei skaping
సృష్టి

-
eit krusifiks
సిలువ బొమ్మ

-
ein djevel
దయ్యము

-
ein gud
దేవుడు

-
ein hinduisme
హిందూమతము

-
islam
ఇస్లామ్ మతము

-
ein jødedom
యూదు మతము

-
ein meditasjon
ధ్యానము

-
ein mumie
తల్లి

-
ein muslim
మహమ్మదీయులు

-
ein pave
మతాధికారి

-
ei bøn
ప్రార్థన

-
ein prest
పూజారి

-
ein religion
మతము

-
ei gudstenest
సేవ

-
ein synagoge
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
eit tempel
ఆలయము

-
ei grav
సమాధి