మొక్కలు     
Planter

-

ein bambus +

వెదురు

-

ei bløming +

పూయు

-

ein blomsterbukett +

పువ్వుల గుత్తి

-

ei grein +

శాఖ

-

ein knopp +

మొగ్గ

-

ein kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

ein kløver +

విలాసవంతమైన

-

ei kongle +

శంఖు ఆకారం

-

ein kornblome +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

ein krokus +

కుంకుమ పువ్వు

-

ei påskelilje +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

ein prestekrage +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

ei løvetann +

డాండెలైన్

-

ein blome +

పువ్వు

-

eit lauv +

దళములు

-

eit korn +

ధాన్యము

-

eit gras +

గడ్డి

-

ein vekst +

పెరుగుదల

-

ein hyasint +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

ein plen +

పచ్చిక బయలు

-

ei lilje +

లిల్లీ పుష్పము

-

eit linfrø +

అవిశ విత్తులు

-

ein sopp +

పుట్టగొడుగు

-

eit oliventre +

ఆలివ్ చెట్టు

-

ein palme +

పామ్ చెట్టు

-

ein stemorsblome +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

eit ferskentre +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

ei plante +

మొక్క

-

ein valmue +

గసగసాలు

-

ei rot +

వేరు

-

ei rose +

గులాబీ

-

eit frø +

విత్తనం

-

ei snøklokke +

మంచుబిందువు

-

ei solsikke +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

ein torn +

ముల్లు

-

ein stamme +

మొండెము

-

ein tulipan +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

ei vasslilje +

నీటి కలువ

-

ein kveite +

గోధుమలు

-
ein bambus
వెదురు

-
ei bløming
పూయు

-
ein blomsterbukett
పువ్వుల గుత్తి

-
ei grein
శాఖ

-
ein knopp
మొగ్గ

-
ein kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
ein kløver
విలాసవంతమైన

-
ei kongle
శంఖు ఆకారం

-
ein kornblome
కార్న్ ఫ్లవర్

-
ein krokus
కుంకుమ పువ్వు

-
ei påskelilje
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
ein prestekrage
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
ei løvetann
డాండెలైన్

-
ein blome
పువ్వు

-
eit lauv
దళములు

-
eit korn
ధాన్యము

-
eit gras
గడ్డి

-
ein vekst
పెరుగుదల

-
ein hyasint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
ein plen
పచ్చిక బయలు

-
ei lilje
లిల్లీ పుష్పము

-
eit linfrø
అవిశ విత్తులు

-
ein sopp
పుట్టగొడుగు

-
eit oliventre
ఆలివ్ చెట్టు

-
ein palme
పామ్ చెట్టు

-
ein stemorsblome
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
eit ferskentre
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
ei plante
మొక్క

-
ein valmue
గసగసాలు

-
ei rot
వేరు

-
ei rose
గులాబీ

-
eit frø
విత్తనం

-
ei snøklokke
మంచుబిందువు

-
ei solsikke
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
ein torn
ముల్లు

-
ein stamme
మొండెము

-
ein tulipan
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
ei vasslilje
నీటి కలువ

-
ein kveite
గోధుమలు