సారాంశ నిబంధనలు     
Abstrakte omgrep

-

ei forvalting +

పరిపాలన

-

ein reklame +

ప్రకటనలు

-

ei pil +

బాణము

-

eit forbod +

నిషేధము

-

ein karriere +

కెరీర్

-

eit sentrum +

కేంద్రము

-

eit val +

ఎంపిక

-

eit samarbeid +

సహకారము

-

ei farge +

రంగు

-

ein kontakt +

పరిచయము

-

ein fare +

అపాయము

-

ei kjærleikserklæring +

ప్రేమ ప్రకటన

-

ein nedgang +

తిరోగమనము

-

ein definisjon +

నిర్వచనము

-

ein skilnad +

వ్యత్యాసము

-

ein vanske +

కష్టము

-

ei retning +

దిశ

-

ei oppdaging +

ఆవిష్కరణ

-

ein uorden +

రుగ్మత

-

det fjerne +

దూరము

-

ein avstand +

దూరము

-

eit mangfald +

వైవిధ్యము

-

ein innsats +

కృషి

-

ei utforsking +

తరచి చూచుట

-

eit fall +

పతనము

-

ei kraft +

శక్తి

-

ei lukt +

పరిమళము

-

ein fridom +

స్వాతంత్ర్యము

-

eit skrømt, eit spøkelse +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

ein halvpart +

సగము

-

ei høgd +

ఎత్తు

-

ei hjelp +

సహాయము

-

ein gøymestad +

దాగుకొను చోటు

-

eit heimland +

స్వదేశము

-

ein hygiene +

పారిశుధ్యము

-

ein ide +

ఆలోచన

-

ein illusjon +

భ్రమ

-

ein fantasi +

ఊహాగానము

-

ein intelligens +

గూఢచార

-

ein invitasjon +

ఆహ్వానము

-

eit rettsvesen +

న్యాయము

-

eit lys +

కాంతి

-

eit blikk +

చూపు

-

eit tap +

నష్టము

-

ei forstørring +

పెద్దదిగా చేయుట

-

ein feil +

పొరపాటు

-

eit drap +

హత్య

-

ein nasjon +

జాతి, దేశము

-

ei nyheit +

నూతనత్వము

-

eit alternativ +

ఐచ్ఛికము

-

eit tolmod +

ఓపికపట్టడము

-

ei planlegging +

ప్రణాళిక

-

eit problem +

సమస్య

-

eit vern +

రక్షణ

-

ei spegling +

ప్రతిబింబించు

-

ein republikk +

గణతంత్రరాజ్యము

-

ein risiko +

ప్రమాదము

-

ein tryggleik +

భద్రత

-

ein løyndom +

రహస్యము

-

eit kjønn +

శృంగారము

-

ein skugge +

నీడ

-

ein storleik +

పరిమాణము

-

ein solidaritet +

ఐకమత్యము

-

ein suksess +

విజయము

-

ein stønad +

మద్దతు

-

ein tradisjon +

సంప్రదాయము

-

ei vekt +

బరువు

-
ei forvalting
పరిపాలన

-
ein reklame
ప్రకటనలు

-
ei pil
బాణము

-
eit forbod
నిషేధము

-
ein karriere
కెరీర్

-
eit sentrum
కేంద్రము

-
eit val
ఎంపిక

-
eit samarbeid
సహకారము

-
ei farge
రంగు

-
ein kontakt
పరిచయము

-
ein fare
అపాయము

-
ei kjærleikserklæring
ప్రేమ ప్రకటన

-
ein nedgang
తిరోగమనము

-
ein definisjon
నిర్వచనము

-
ein skilnad
వ్యత్యాసము

-
ein vanske
కష్టము

-
ei retning
దిశ

-
ei oppdaging
ఆవిష్కరణ

-
ein uorden
రుగ్మత

-
det fjerne
దూరము

-
ein avstand
దూరము

-
eit mangfald
వైవిధ్యము

-
ein innsats
కృషి

-
ei utforsking
తరచి చూచుట

-
eit fall
పతనము

-
ei kraft
శక్తి

-
ei lukt
పరిమళము

-
ein fridom
స్వాతంత్ర్యము

-
eit skrømt, eit spøkelse
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
ein halvpart
సగము

-
ei høgd
ఎత్తు

-
ei hjelp
సహాయము

-
ein gøymestad
దాగుకొను చోటు

-
eit heimland
స్వదేశము

-
ein hygiene
పారిశుధ్యము

-
ein ide
ఆలోచన

-
ein illusjon
భ్రమ

-
ein fantasi
ఊహాగానము

-
ein intelligens
గూఢచార

-
ein invitasjon
ఆహ్వానము

-
eit rettsvesen
న్యాయము

-
eit lys
కాంతి

-
eit blikk
చూపు

-
eit tap
నష్టము

-
ei forstørring
పెద్దదిగా చేయుట

-
ein feil
పొరపాటు

-
eit drap
హత్య

-
ein nasjon
జాతి, దేశము

-
ei nyheit
నూతనత్వము

-
eit alternativ
ఐచ్ఛికము

-
eit tolmod
ఓపికపట్టడము

-
ei planlegging
ప్రణాళిక

-
eit problem
సమస్య

-
eit vern
రక్షణ

-
ei spegling
ప్రతిబింబించు

-
ein republikk
గణతంత్రరాజ్యము

-
ein risiko
ప్రమాదము

-
ein tryggleik
భద్రత

-
ein løyndom
రహస్యము

-
eit kjønn
శృంగారము

-
ein skugge
నీడ

-
ein storleik
పరిమాణము

-
ein solidaritet
ఐకమత్యము

-
ein suksess
విజయము

-
ein stønad
మద్దతు

-
ein tradisjon
సంప్రదాయము

-
ei vekt
బరువు