సామగ్రి     
Materialar

-

ein messing +

ఇత్తడి

-

ein sement +

సిమెంటు

-

ein keramikk +

పింగాణీ

-

ein klut +

వస్త్రము

-

eit stoff +

వస్త్రము

-

ei bomull +

ప్రత్తి

-

eit krystall +

స్ఫటికము

-

skit +

మురికి

-

eit lim +

జిగురు

-

eit lêr +

బాగు చేసిన తోలు

-

eit metall +

లోహము

-

ei olje +

చమురు

-

eit pulver +

పొడి

-

eit salt +

ఉప్పు

-

ein sand +

ఇసుక

-

eit skrot +

చెత్త

-

eit sylv +

వెండి

-

ein stein +

రాయి

-

ein halm +

తృణము

-

ein ved +

కొయ్య

-

ei ull +

ఉన్ని

-
ein messing
ఇత్తడి

-
ein sement
సిమెంటు

-
ein keramikk
పింగాణీ

-
ein klut
వస్త్రము

-
eit stoff
వస్త్రము

-
ei bomull
ప్రత్తి

-
eit krystall
స్ఫటికము

-
skit
మురికి

-
eit lim
జిగురు

-
eit lêr
బాగు చేసిన తోలు

-
eit metall
లోహము

-
ei olje
చమురు

-
eit pulver
పొడి

-
eit salt
ఉప్పు

-
ein sand
ఇసుక

-
eit skrot
చెత్త

-
eit sylv
వెండి

-
ein stein
రాయి

-
ein halm
తృణము

-
ein ved
కొయ్య

-
ei ull
ఉన్ని