కళలు     
Kunst

-

ein applaus +

ప్రశంస

-

ein kunst +

కళ

-

ei bukking +

విల్లు

-

ein pensel +

బ్రష్

-

ei målebok +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

ein dansar +

నర్తకి

-

ei teikning +

డ్రాయింగ్

-

eit galleri +

గ్యాలరీ

-

eit glasmåleri +

గాజు కిటికీ

-

ein graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

eit kunsthandverk +

హస్తకళ

-

ein mosaikk +

మొజాయిక్

-

eit veggmåleri +

కుడ్య చిత్రము

-

eit museum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

ei framføring +

పనితీరు

-

eit bilete +

బొమ్మ

-

eit dikt +

పద్యము

-

ein skulptur +

శిల్పము

-

ein song +

పాట

-

ein statue +

ప్రతిమ

-

ei vassfarge +

నీటి రంగు

-
ein applaus
ప్రశంస

-
ein kunst
కళ

-
ei bukking
విల్లు

-
ein pensel
బ్రష్

-
ei målebok
కలరింగ్ పుస్తకము

-
ein dansar
నర్తకి

-
ei teikning
డ్రాయింగ్

-
eit galleri
గ్యాలరీ

-
eit glasmåleri
గాజు కిటికీ

-
ein graffiti
గ్రాఫిటీ

-
eit kunsthandverk
హస్తకళ

-
ein mosaikk
మొజాయిక్

-
eit veggmåleri
కుడ్య చిత్రము

-
eit museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
ei framføring
పనితీరు

-
eit bilete
బొమ్మ

-
eit dikt
పద్యము

-
ein skulptur
శిల్పము

-
ein song
పాట

-
ein statue
ప్రతిమ

-
ei vassfarge
నీటి రంగు