నగరము     
By

-

ein flyplass

విమానాశ్రయము

-

ein leigegard

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

ein benk

బ్యాంకు

-

ein storby

పెద్ద నగరము

-

ein sykkelveg

బైక్ మార్గము

-

ei båthamn

పడవ నౌకాశ్రయము

-

ein hovudstad

రాజధాని

-

eit klokkespel

గంట మోత

-

ein gravlund

స్మశాన వాటిక

-

ein kino

సినిమా

-

ein by

నగరము

-

eit bykart

నగర పటము

-

ein kriminalitet

నేరము

-

ein demonstrasjon

ప్రదర్శన

-

ei messe

స్ఫురద్రూపము

-

eit brannvesen

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

ein fontene

ఫౌంటెన్

-

eit søpel

ఇంటి చెత్త

-

ei hamn

నౌకాశ్రయము

-

eit hotell

హోటల్

-

ein brannhydrant

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

eit landemerke

గుర్తింపు చిహ్నము

-

ei postkasse

మెయిల్ బాక్స్

-

eit nabolag

ఇరుగు పొరుగు

-

eit neonlys

నియాన్ కాంతి

-

ein nattklubb

నైట్ క్లబ్

-

ein gamleby

పాత పట్టణం

-

ein opera

సంగీత నాటకము

-

ein park

ఉద్యానవనం

-

ein parkbenk

పార్క్ బల్ల

-

ein parkeringsplass

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

ein telefonkiosk

ఫోన్ బూత్

-

eit postnummer

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

eit fengsel

జైలు

-

ein pub

అల్పాహారశాల

-

ein attraksjon

దర్శనీయ స్థలాలు

-

ein horisont

ఆకాశరేఖ

-

eit gatelys

వీధి దీపము

-

eit turistkontor

పర్యాటక కార్యాలయము

-

eit tårn

గోపురము

-

ein tunnel

సొరంగ మార్గము

-

eit køyretøy

వాహనము

-

ein tettstad

గ్రామము

-

eit vasstårn

నీటి టవర్

-
ein flyplass
విమానాశ్రయము

-
ein leigegard
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
ein benk
బ్యాంకు

-
ein storby
పెద్ద నగరము

-
ein sykkelveg
బైక్ మార్గము

-
ei båthamn
పడవ నౌకాశ్రయము

-
ein hovudstad
రాజధాని

-
eit klokkespel
గంట మోత

-
ein gravlund
స్మశాన వాటిక

-
ein kino
సినిమా

-
ein by
నగరము

-
eit bykart
నగర పటము

-
ein kriminalitet
నేరము

-
ein demonstrasjon
ప్రదర్శన

-
ei messe
స్ఫురద్రూపము

-
eit brannvesen
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
ein fontene
ఫౌంటెన్

-
eit søpel
ఇంటి చెత్త

-
ei hamn
నౌకాశ్రయము

-
eit hotell
హోటల్

-
ein brannhydrant
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
eit landemerke
గుర్తింపు చిహ్నము

-
ei postkasse
మెయిల్ బాక్స్

-
eit nabolag
ఇరుగు పొరుగు

-
eit neonlys
నియాన్ కాంతి

-
ein nattklubb
నైట్ క్లబ్

-
ein gamleby
పాత పట్టణం

-
ein opera
సంగీత నాటకము

-
ein park
ఉద్యానవనం

-
ein parkbenk
పార్క్ బల్ల

-
ein parkeringsplass
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
ein telefonkiosk
ఫోన్ బూత్

-
eit postnummer
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
eit fengsel
జైలు

-
ein pub
అల్పాహారశాల

-
ein attraksjon
దర్శనీయ స్థలాలు

-
ein horisont
ఆకాశరేఖ

-
eit gatelys
వీధి దీపము

-
eit turistkontor
పర్యాటక కార్యాలయము

-
eit tårn
గోపురము

-
ein tunnel
సొరంగ మార్గము

-
eit køyretøy
వాహనము

-
ein tettstad
గ్రామము

-
eit vasstårn
నీటి టవర్