వాతావరణము     
Vêr

-

eit barometer +

భారమితి

-

ei sky +

మేఘము

-

ein kulde +

చల్లని

-

ein halvmåne +

చంద్రవంక

-

eit mørker +

చీకటి

-

ein tørke +

కరువు

-

ei jord +

భూమి

-

ei skodde +

పొగమంచు

-

ein frost +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

ein hålke +

ధృవప్రాంతము

-

ein varme +

ఉష్ణము

-

ein orkan +

సుడిగాలి

-

ein istapp +

ఐసికల్

-

eit lyn +

మెఱుపు

-

ein meteor +

ఉల్కాపాతం

-

ein måne +

చంద్రుడు

-

ein regnboge +

హరివిల్లు

-

ein regndrope +

వర్షపు బిందువు

-

ein snø +

మంచు

-

eit snøfnugg +

స్నోఫ్లేక్

-

ein snømann +

మంచు మనిషి

-

ei stjerne +

నక్షత్రం

-

eit torevêr +

తుఫాను

-

ei stormflo +

తుఫాను వేగము

-

ei sol +

సూర్యుడు

-

ei solstråle +

సూర్యకిరణము

-

ein solnedgang +

సూర్యాస్తమయము

-

eit termometer +

ఉష్ణమాని

-

eit uvêr +

ఉరుము

-

ei skumring +

కను చీకటి

-

eit vêr +

వాతావరణము

-

ein fukt +

తడి పరిస్థితులు

-

ein vind +

గాలి

-
eit barometer
భారమితి

-
ei sky
మేఘము

-
ein kulde
చల్లని

-
ein halvmåne
చంద్రవంక

-
eit mørker
చీకటి

-
ein tørke
కరువు

-
ei jord
భూమి

-
ei skodde
పొగమంచు

-
ein frost
గడ్డకట్టిన మంచు

-
ein hålke
ధృవప్రాంతము

-
ein varme
ఉష్ణము

-
ein orkan
సుడిగాలి

-
ein istapp
ఐసికల్

-
eit lyn
మెఱుపు

-
ein meteor
ఉల్కాపాతం

-
ein måne
చంద్రుడు

-
ein regnboge
హరివిల్లు

-
ein regndrope
వర్షపు బిందువు

-
ein snø
మంచు

-
eit snøfnugg
స్నోఫ్లేక్

-
ein snømann
మంచు మనిషి

-
ei stjerne
నక్షత్రం

-
eit torevêr
తుఫాను

-
ei stormflo
తుఫాను వేగము

-
ei sol
సూర్యుడు

-
ei solstråle
సూర్యకిరణము

-
ein solnedgang
సూర్యాస్తమయము

-
eit termometer
ఉష్ణమాని

-
eit uvêr
ఉరుము

-
ei skumring
కను చీకటి

-
eit vêr
వాతావరణము

-
ein fukt
తడి పరిస్థితులు

-
ein vind
గాలి