కళాత్మకత     
Arkitektur

-

ein arkitektur

శిల్పకళ

-

ein arena

కార్యక్షేత్రం

-

ein låve

గాదె

-

ein barokk

శిల్పకళాశైలి

-

ein murstein

బ్లాకు

-

eit murhus

ఇటుకల ఇల్లు

-

ei bru

వంతెన

-

ein bygning

భవనము

-

eit slott

కోట

-

ein katedral

కేథడ్రాల్

-

ei søyle

కాలమ్

-

ein byggjeplass

నిర్మాణ స్థలం

-

ein kuppel

గుమ్మటపు కప్పు

-

ein fasade

ప్రవేశద్వారం

-

ein fotballstadion

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

ei borg

కోట

-

ein gavl

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

ein port

ప్రవేశద్వారము

-

eit bindingsverkhus

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

eit fyrtårn

లైట్ హౌస్

-

eit monument

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

ein moské

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

ein obelisk

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

eit kontorbygg

కార్యాలయ భవనము

-

eit tak

ఇంటి పైకప్పు

-

ein ruin

శిథిలము

-

eit stillas

మంచె

-

ein skyskrapar

ఆకాశహర్మం

-

ei hengebru

వేలాడే వంతెన

-

ei flis

చదరపు పెంకు

-
ein arkitektur
శిల్పకళ

-
ein arena
కార్యక్షేత్రం

-
ein låve
గాదె

-
ein barokk
శిల్పకళాశైలి

-
ein murstein
బ్లాకు

-
eit murhus
ఇటుకల ఇల్లు

-
ei bru
వంతెన

-
ein bygning
భవనము

-
eit slott
కోట

-
ein katedral
కేథడ్రాల్

-
ei søyle
కాలమ్

-
ein byggjeplass
నిర్మాణ స్థలం

-
ein kuppel
గుమ్మటపు కప్పు

-
ein fasade
ప్రవేశద్వారం

-
ein fotballstadion
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
ei borg
కోట

-
ein gavl
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
ein port
ప్రవేశద్వారము

-
eit bindingsverkhus
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
eit fyrtårn
లైట్ హౌస్

-
eit monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
ein moské
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
ein obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
eit kontorbygg
కార్యాలయ భవనము

-
eit tak
ఇంటి పైకప్పు

-
ein ruin
శిథిలము

-
eit stillas
మంచె

-
ein skyskrapar
ఆకాశహర్మం

-
ei hengebru
వేలాడే వంతెన

-
ei flis
చదరపు పెంకు