కళాత్మకత     
Arkitektur

-

ein arkitektur +

శిల్పకళ

-

ein arena +

కార్యక్షేత్రం

-

ein låve +

గాదె

-

ein barokk +

శిల్పకళాశైలి

-

ein murstein +

బ్లాకు

-

eit murhus +

ఇటుకల ఇల్లు

-

ei bru +

వంతెన

-

ein bygning +

భవనము

-

eit slott +

కోట

-

ein katedral +

కేథడ్రాల్

-

ei søyle +

కాలమ్

-

ein byggjeplass +

నిర్మాణ స్థలం

-

ein kuppel +

గుమ్మటపు కప్పు

-

ein fasade +

ప్రవేశద్వారం

-

ein fotballstadion +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

ei borg +

కోట

-

ein gavl +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

ein port +

ప్రవేశద్వారము

-

eit bindingsverkhus +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

eit fyrtårn +

లైట్ హౌస్

-

eit monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

ein moské +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

ein obelisk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

eit kontorbygg +

కార్యాలయ భవనము

-

eit tak +

ఇంటి పైకప్పు

-

ein ruin +

శిథిలము

-

eit stillas +

మంచె

-

ein skyskrapar +

ఆకాశహర్మం

-

ei hengebru +

వేలాడే వంతెన

-

ei flis +

చదరపు పెంకు

-
ein arkitektur
శిల్పకళ

-
ein arena
కార్యక్షేత్రం

-
ein låve
గాదె

-
ein barokk
శిల్పకళాశైలి

-
ein murstein
బ్లాకు

-
eit murhus
ఇటుకల ఇల్లు

-
ei bru
వంతెన

-
ein bygning
భవనము

-
eit slott
కోట

-
ein katedral
కేథడ్రాల్

-
ei søyle
కాలమ్

-
ein byggjeplass
నిర్మాణ స్థలం

-
ein kuppel
గుమ్మటపు కప్పు

-
ein fasade
ప్రవేశద్వారం

-
ein fotballstadion
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
ei borg
కోట

-
ein gavl
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
ein port
ప్రవేశద్వారము

-
eit bindingsverkhus
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
eit fyrtårn
లైట్ హౌస్

-
eit monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
ein moské
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
ein obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
eit kontorbygg
కార్యాలయ భవనము

-
eit tak
ఇంటి పైకప్పు

-
ein ruin
శిథిలము

-
eit stillas
మంచె

-
ein skyskrapar
ఆకాశహర్మం

-
ei hengebru
వేలాడే వంతెన

-
ei flis
చదరపు పెంకు