పెద్ద జంతువులు     
Store dyr

-

ein alligator +

పెద్ద మొసలి

-

eit gevir +

దుప్పి కొమ్ములు

-

ein bavian +

బబూన్

-

ein bjørn +

ఎలుగుబంటి

-

ein bøffel +

గేదె

-

ein kamel +

ఒంటె

-

ein gepard +

చిరుత

-

ei ku +

గోవు

-

ein krokodille +

మొసలి

-

ein dinosaur +

డైనోసార్

-

eit esel +

గాడిద

-

ein drake +

డ్రాగన్

-

ein elefant +

ఏనుగు

-

ein giraff +

జిరాఫీ

-

ein gorilla +

గొరిల్లా

-

ein flodhest +

హిప్పో

-

ein hest +

గుర్రము

-

ein kenguru +

కంగారూ

-

ein leopard +

చిఱుతపులి

-

ei løve +

సింహము

-

ein lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ei gaupe +

శివంగి

-

eit monster +

భూతము

-

ein elg +

దుప్పి

-

ein struts +

నిప్పుకోడి

-

ein panda +

పెద్ద జంతువు

-

ein gris +

పంది

-

ein isbjørn +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

ein puma +

చిరుతపులి

-

eit nashorn +

రైనో

-

ein hjort +

మగ జింక

-

ein tiger +

పులి

-

ein kvalross +

నీటి గుర్రము

-

ein villhest +

అడవి గుర్రం

-

ein sebra +

చారల గుర్రము

-
ein alligator
పెద్ద మొసలి

-
eit gevir
దుప్పి కొమ్ములు

-
ein bavian
బబూన్

-
ein bjørn
ఎలుగుబంటి

-
ein bøffel
గేదె

-
ein kamel
ఒంటె

-
ein gepard
చిరుత

-
ei ku
గోవు

-
ein krokodille
మొసలి

-
ein dinosaur
డైనోసార్

-
eit esel
గాడిద

-
ein drake
డ్రాగన్

-
ein elefant
ఏనుగు

-
ein giraff
జిరాఫీ

-
ein gorilla
గొరిల్లా

-
ein flodhest
హిప్పో

-
ein hest
గుర్రము

-
ein kenguru
కంగారూ

-
ein leopard
చిఱుతపులి

-
ei løve
సింహము

-
ein lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ei gaupe
శివంగి

-
eit monster
భూతము

-
ein elg
దుప్పి

-
ein struts
నిప్పుకోడి

-
ein panda
పెద్ద జంతువు

-
ein gris
పంది

-
ein isbjørn
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
ein puma
చిరుతపులి

-
eit nashorn
రైనో

-
ein hjort
మగ జింక

-
ein tiger
పులి

-
ein kvalross
నీటి గుర్రము

-
ein villhest
అడవి గుర్రం

-
ein sebra
చారల గుర్రము