చిన్న జంతువులు     
Smådyr

-

ein maur +

చీమ

-

ei bille +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

ein fugl +

పక్షి

-

eit fuglebur +

పక్షి పంజరం

-

eit fuglehus +

పక్షి గూడు

-

ei humle +

బంబుల్ ఈగ

-

ein sumarfugl +

సీతాకోకచిలుక

-

ei larve +

గొంగళి పురుగు

-

eit tusenbein +

శతపాదులు

-

ei krabbe +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

ei fluge +

ఈగ

-

ein frosk +

కప్ప

-

ein gullfisk +

బంగారు చేప

-

ei grashoppe +

మిడత

-

eit marsvin +

గినియా పంది

-

ein hamster +

సీమ ఎలుక

-

eit pinnsvin +

ముళ్ల పంది

-

ein kolibri +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

ein iguan +

ఉడుము

-

eit insekt +

కీటకము

-

ei manet +

జెల్లీ చేప

-

ein kattunge +

పిల్లి పిల్ల

-

ei marihøne +

నల్లి

-

ei firfisle +

బల్లి

-

ei lus +

పేను

-

eit murmeldyr +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

ein mygg +

దోమ

-

ei mus +

ఎలుక

-

ein østers +

ఆయిస్టర్

-

ein skorpion +

తేలు

-

ein sjøhest +

సముద్రపు గుర్రము

-

eit skjel +

గుల్ల

-

ei reke +

రొయ్య చేప

-

ei kongro +

సాలీడు

-

eit spindelvev +

సాలీడు జాలము

-

ei sjøstjerne +

తార చేప

-

ein kvefs +

కందిరీగ

-
ein maur
చీమ

-
ei bille
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
ein fugl
పక్షి

-
eit fuglebur
పక్షి పంజరం

-
eit fuglehus
పక్షి గూడు

-
ei humle
బంబుల్ ఈగ

-
ein sumarfugl
సీతాకోకచిలుక

-
ei larve
గొంగళి పురుగు

-
eit tusenbein
శతపాదులు

-
ei krabbe
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
ei fluge
ఈగ

-
ein frosk
కప్ప

-
ein gullfisk
బంగారు చేప

-
ei grashoppe
మిడత

-
eit marsvin
గినియా పంది

-
ein hamster
సీమ ఎలుక

-
eit pinnsvin
ముళ్ల పంది

-
ein kolibri
హమ్మింగ్ పక్షి

-
ein iguan
ఉడుము

-
eit insekt
కీటకము

-
ei manet
జెల్లీ చేప

-
ein kattunge
పిల్లి పిల్ల

-
ei marihøne
నల్లి

-
ei firfisle
బల్లి

-
ei lus
పేను

-
eit murmeldyr
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
ein mygg
దోమ

-
ei mus
ఎలుక

-
ein østers
ఆయిస్టర్

-
ein skorpion
తేలు

-
ein sjøhest
సముద్రపు గుర్రము

-
eit skjel
గుల్ల

-
ei reke
రొయ్య చేప

-
ei kongro
సాలీడు

-
eit spindelvev
సాలీడు జాలము

-
ei sjøstjerne
తార చేప

-
ein kvefs
కందిరీగ