మొక్కలు     
Planter

-

en bambus

వెదురు

-

ei blomstring

పూయు

-

en blomsterbukett

పువ్వుల గుత్తి

-

ei gren

శాఖ

-

en knopp

మొగ్గ

-

en kaktus

బ్రహ్మ జెముడు

-

en kløver

విలాసవంతమైన

-

ei kongle

శంఖు ఆకారం

-

en kornblomst

కార్న్ ఫ్లవర్

-

en krokus

కుంకుమ పువ్వు

-

ei påskelilje

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

en prestekrage

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

en løvetann

డాండెలైన్

-

en blomst

పువ్వు

-

et løv

దళములు

-

et korn

ధాన్యము

-

et gress

గడ్డి

-

en vekst

పెరుగుదల

-

en hyasint

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

en plen

పచ్చిక బయలు

-

ei lilje

లిల్లీ పుష్పము

-

et linfrø

అవిశ విత్తులు

-

en sopp

పుట్టగొడుగు

-

et oliventre

ఆలివ్ చెట్టు

-

en palme

పామ్ చెట్టు

-

en stemorsblomst

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

et ferskentre

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

ei plante

మొక్క

-

en valmue

గసగసాలు

-

ei rot

వేరు

-

ei rose

గులాబీ

-

et frø

విత్తనం

-

ei snøklokke

మంచుబిందువు

-

ei solsikke

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

en torn

ముల్లు

-

en stamme

మొండెము

-

en tulipan

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

ei vannlilje

నీటి కలువ

-

en hvete

గోధుమలు

-
en bambus
వెదురు

-
ei blomstring
పూయు

-
en blomsterbukett
పువ్వుల గుత్తి

-
ei gren
శాఖ

-
en knopp
మొగ్గ

-
en kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
en kløver
విలాసవంతమైన

-
ei kongle
శంఖు ఆకారం

-
en kornblomst
కార్న్ ఫ్లవర్

-
en krokus
కుంకుమ పువ్వు

-
ei påskelilje
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
en prestekrage
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
en løvetann
డాండెలైన్

-
en blomst
పువ్వు

-
et løv
దళములు

-
et korn
ధాన్యము

-
et gress
గడ్డి

-
en vekst
పెరుగుదల

-
en hyasint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
en plen
పచ్చిక బయలు

-
ei lilje
లిల్లీ పుష్పము

-
et linfrø
అవిశ విత్తులు

-
en sopp
పుట్టగొడుగు

-
et oliventre
ఆలివ్ చెట్టు

-
en palme
పామ్ చెట్టు

-
en stemorsblomst
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
et ferskentre
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
ei plante
మొక్క

-
en valmue
గసగసాలు

-
ei rot
వేరు

-
ei rose
గులాబీ

-
et frø
విత్తనం

-
ei snøklokke
మంచుబిందువు

-
ei solsikke
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
en torn
ముల్లు

-
en stamme
మొండెము

-
en tulipan
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
ei vannlilje
నీటి కలువ

-
en hvete
గోధుమలు