సారాంశ నిబంధనలు     
Abstrakte termer

-

en administrasjon +

పరిపాలన

-

en reklame +

ప్రకటనలు

-

ei pil +

బాణము

-

et forbud +

నిషేధము

-

en karriere +

కెరీర్

-

et sentrum +

కేంద్రము

-

et valg +

ఎంపిక

-

et samarbeid +

సహకారము

-

en farge +

రంగు

-

en kontakt +

పరిచయము

-

en fare +

అపాయము

-

ei kjærlighetserklæring +

ప్రేమ ప్రకటన

-

en nedgang +

తిరోగమనము

-

en definisjon +

నిర్వచనము

-

en forskjell +

వ్యత్యాసము

-

en/ei vanskelighet +

కష్టము

-

en retning +

దిశ

-

en oppdagelse +

ఆవిష్కరణ

-

en uorden +

రుగ్మత

-

fjerne +

దూరము

-

en avstand +

దూరము

-

et mangfold +

వైవిధ్యము

-

en innsats +

కృషి

-

ei utforskning +

తరచి చూచుట

-

et fall +

పతనము

-

ei kraft +

శక్తి

-

en duft +

పరిమళము

-

en/ei frihet +

స్వాతంత్ర్యము

-

et spøkelse +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

en halvpart +

సగము

-

ei høyde +

ఎత్తు

-

ei hjelp +

సహాయము

-

et gjemmested +

దాగుకొను చోటు

-

et hjemland +

స్వదేశము

-

en hygiene +

పారిశుధ్యము

-

en idé +

ఆలోచన

-

en illusjon +

భ్రమ

-

en fantasi +

ఊహాగానము

-

en intelligens +

గూఢచార

-

en invitasjon +

ఆహ్వానము

-

et rettsvesen +

న్యాయము

-

et lys +

కాంతి

-

et utseende +

చూపు

-

et tap +

నష్టము

-

en forstørrelse +

పెద్దదిగా చేయుట

-

en feil +

పొరపాటు

-

et drap +

హత్య

-

en nasjon +

జాతి, దేశము

-

en/ei nyhet +

నూతనత్వము

-

et alternativ +

ఐచ్ఛికము

-

en/ei tålmodighet +

ఓపికపట్టడము

-

ei planlegging +

ప్రణాళిక

-

et problem +

సమస్య

-

et vern +

రక్షణ

-

ei speiling +

ప్రతిబింబించు

-

en republikk +

గణతంత్రరాజ్యము

-

en risiko +

ప్రమాదము

-

en sikkerhet +

భద్రత

-

en/ei hemmelighet +

రహస్యము

-

et kjønn +

శృంగారము

-

en skygge +

నీడ

-

en størrelse +

పరిమాణము

-

en solidaritet +

ఐకమత్యము

-

en suksess +

విజయము

-

en støtte +

మద్దతు

-

en tradisjon +

సంప్రదాయము

-

ei vekt +

బరువు

-
en administrasjon
పరిపాలన

-
en reklame
ప్రకటనలు

-
ei pil
బాణము

-
et forbud
నిషేధము

-
en karriere
కెరీర్

-
et sentrum
కేంద్రము

-
et valg
ఎంపిక

-
et samarbeid
సహకారము

-
en farge
రంగు

-
en kontakt
పరిచయము

-
en fare
అపాయము

-
ei kjærlighetserklæring
ప్రేమ ప్రకటన

-
en nedgang
తిరోగమనము

-
en definisjon
నిర్వచనము

-
en forskjell
వ్యత్యాసము

-
en/ei vanskelighet
కష్టము

-
en retning
దిశ

-
en oppdagelse
ఆవిష్కరణ

-
en uorden
రుగ్మత

-
fjerne
దూరము

-
en avstand
దూరము

-
et mangfold
వైవిధ్యము

-
en innsats
కృషి

-
ei utforskning
తరచి చూచుట

-
et fall
పతనము

-
ei kraft
శక్తి

-
en duft
పరిమళము

-
en/ei frihet
స్వాతంత్ర్యము

-
et spøkelse
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
en halvpart
సగము

-
ei høyde
ఎత్తు

-
ei hjelp
సహాయము

-
et gjemmested
దాగుకొను చోటు

-
et hjemland
స్వదేశము

-
en hygiene
పారిశుధ్యము

-
en idé
ఆలోచన

-
en illusjon
భ్రమ

-
en fantasi
ఊహాగానము

-
en intelligens
గూఢచార

-
en invitasjon
ఆహ్వానము

-
et rettsvesen
న్యాయము

-
et lys
కాంతి

-
et utseende
చూపు

-
et tap
నష్టము

-
en forstørrelse
పెద్దదిగా చేయుట

-
en feil
పొరపాటు

-
et drap
హత్య

-
en nasjon
జాతి, దేశము

-
en/ei nyhet
నూతనత్వము

-
et alternativ
ఐచ్ఛికము

-
en/ei tålmodighet
ఓపికపట్టడము

-
ei planlegging
ప్రణాళిక

-
et problem
సమస్య

-
et vern
రక్షణ

-
ei speiling
ప్రతిబింబించు

-
en republikk
గణతంత్రరాజ్యము

-
en risiko
ప్రమాదము

-
en sikkerhet
భద్రత

-
en/ei hemmelighet
రహస్యము

-
et kjønn
శృంగారము

-
en skygge
నీడ

-
en størrelse
పరిమాణము

-
en solidaritet
ఐకమత్యము

-
en suksess
విజయము

-
en støtte
మద్దతు

-
en tradisjon
సంప్రదాయము

-
ei vekt
బరువు