కళలు     
Kunst

-

en applaus +

ప్రశంస

-

en kunst +

కళ

-

ei bukking +

విల్లు

-

en børste +

బ్రష్

-

ei malerbok +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

en danser +

నర్తకి

-

ei tegning +

డ్రాయింగ్

-

et galleri +

గ్యాలరీ

-

et glassvindu +

గాజు కిటికీ

-

en graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

et håndverk +

హస్తకళ

-

en mosaikk +

మొజాయిక్

-

et veggmaleri +

కుడ్య చిత్రము

-

et museum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

en ytelse +

పనితీరు

-

et bilde +

బొమ్మ

-

et dikt +

పద్యము

-

en skulptur +

శిల్పము

-

en sang +

పాట

-

en statue +

ప్రతిమ

-

ei vannfarge +

నీటి రంగు

-
en applaus
ప్రశంస

-
en kunst
కళ

-
ei bukking
విల్లు

-
en børste
బ్రష్

-
ei malerbok
కలరింగ్ పుస్తకము

-
en danser
నర్తకి

-
ei tegning
డ్రాయింగ్

-
et galleri
గ్యాలరీ

-
et glassvindu
గాజు కిటికీ

-
en graffiti
గ్రాఫిటీ

-
et håndverk
హస్తకళ

-
en mosaikk
మొజాయిక్

-
et veggmaleri
కుడ్య చిత్రము

-
et museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
en ytelse
పనితీరు

-
et bilde
బొమ్మ

-
et dikt
పద్యము

-
en skulptur
శిల్పము

-
en sang
పాట

-
en statue
ప్రతిమ

-
ei vannfarge
నీటి రంగు