సంగీతం     
Musikk

-

et trekkspill +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

en balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

et band +

మేళము

-

en banjo +

బాంజో

-

en klarinett +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

en konsert +

కచ్చేరి

-

ei tromme +

డ్రమ్

-

et slagverk +

డ్రమ్ములు

-

ei fløyte +

వేణువు

-

et flygel +

గ్రాండ్ పియానో

-

en gitar +

గిటార్

-

en sal +

సభా మందిరం

-

et keyboard +

కీబోర్డ్

-

et munnspill +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

en musikk +

సంగీతం

-

et notestativ +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

en note +

సూచన

-

et orgel +

అవయవము

-

et piano +

పియానో

-

en saksofon +

శాక్సోఫోను

-

en sanger +

గాయకుడు

-

en streng +

తీగ

-

en trompet +

గాలి వాద్యము

-

en trompetist +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

en fiolin +

వాయులీనము

-

ei fiolinkasse +

వాయులీనపు పెట్టె

-

en xylofon +

జల తరంగిణి

-
et trekkspill
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
en balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
et band
మేళము

-
en banjo
బాంజో

-
en klarinett
సన్నాయి వాయిద్యం

-
en konsert
కచ్చేరి

-
ei tromme
డ్రమ్

-
et slagverk
డ్రమ్ములు

-
ei fløyte
వేణువు

-
et flygel
గ్రాండ్ పియానో

-
en gitar
గిటార్

-
en sal
సభా మందిరం

-
et keyboard
కీబోర్డ్

-
et munnspill
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
en musikk
సంగీతం

-
et notestativ
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
en note
సూచన

-
et orgel
అవయవము

-
et piano
పియానో

-
en saksofon
శాక్సోఫోను

-
en sanger
గాయకుడు

-
en streng
తీగ

-
en trompet
గాలి వాద్యము

-
en trompetist
కొమ్ము ఊదువాడు

-
en fiolin
వాయులీనము

-
ei fiolinkasse
వాయులీనపు పెట్టె

-
en xylofon
జల తరంగిణి