కళాత్మకత     
Arkitektur

-

en arkitektur +

శిల్పకళ

-

en arena +

కార్యక్షేత్రం

-

en låve +

గాదె

-

en barokk +

శిల్పకళాశైలి

-

en byggstein +

బ్లాకు

-

et mursteinshus +

ఇటుకల ఇల్లు

-

ei bro +

వంతెన

-

en bygning +

భవనము

-

et slott +

కోట

-

en domkirke +

కేథడ్రాల్

-

en pilar +

కాలమ్

-

en byggeplass +

నిర్మాణ స్థలం

-

en kuppel +

గుమ్మటపు కప్పు

-

en fasade +

ప్రవేశద్వారం

-

en fotballstadion +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

ei borg +

కోట

-

en gavl +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

en port +

ప్రవేశద్వారము

-

et bindingsverkshus +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

et fyrtårn +

లైట్ హౌస్

-

et monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

en moské +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

en obelisk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

et kontorbygg +

కార్యాలయ భవనము

-

et tak +

ఇంటి పైకప్పు

-

en ruin +

శిథిలము

-

et stillas +

మంచె

-

en skyskraper +

ఆకాశహర్మం

-

ei hengebro +

వేలాడే వంతెన

-

ei flis +

చదరపు పెంకు

-
en arkitektur
శిల్పకళ

-
en arena
కార్యక్షేత్రం

-
en låve
గాదె

-
en barokk
శిల్పకళాశైలి

-
en byggstein
బ్లాకు

-
et mursteinshus
ఇటుకల ఇల్లు

-
ei bro
వంతెన

-
en bygning
భవనము

-
et slott
కోట

-
en domkirke
కేథడ్రాల్

-
en pilar
కాలమ్

-
en byggeplass
నిర్మాణ స్థలం

-
en kuppel
గుమ్మటపు కప్పు

-
en fasade
ప్రవేశద్వారం

-
en fotballstadion
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
ei borg
కోట

-
en gavl
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
en port
ప్రవేశద్వారము

-
et bindingsverkshus
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
et fyrtårn
లైట్ హౌస్

-
et monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
en moské
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
en obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
et kontorbygg
కార్యాలయ భవనము

-
et tak
ఇంటి పైకప్పు

-
en ruin
శిథిలము

-
et stillas
మంచె

-
en skyskraper
ఆకాశహర్మం

-
ei hengebro
వేలాడే వంతెన

-
ei flis
చదరపు పెంకు