మొక్కలు     
ਪੌਦੇ

-

ਬਾਂਸ
bānsa
+

వెదురు

-

ਖਿੜਾਉ
khiṛā'u
+

పూయు

-

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ
phulāṁ dā guladasatā
+

పువ్వుల గుత్తి

-

ਟਾਹਣੀ
ṭāhaṇī
+

శాఖ

-

ਕਲੀ
kalī
+

మొగ్గ

-

ਥੋਹਰ
thōhara
+

బ్రహ్మ జెముడు

-

ਘਾਹ
ghāha
+

విలాసవంతమైన

-

ਕੋਨ
kōna
+

శంఖు ఆకారం

-

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ
jagalī phula
+

కార్న్ ఫ్లవర్

-

ਕ੍ਰੋਕਸ
krōkasa
+

కుంకుమ పువ్వు

-

ਡੈਫੋਡਿਲ
ḍaiphōḍila
+

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

ਡੇਜ਼ੀ
ḍēzī
+

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ
pīlē phula
+

డాండెలైన్

-

ਫੁੱਲ
phula
+

పువ్వు

-

ਪੱਤੇ
patē
+

దళములు

-

ਅਨਾਜ
anāja
+

ధాన్యము

-

ਘਾਹ
ghāha
+

గడ్డి

-

ਵਿਕਾਸ
vikāsa
+

పెరుగుదల

-

ਫੁੱਲ
phula
+

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

ਬਗੀਚਾ
bagīcā
+

పచ్చిక బయలు

-

ਲਿੱਲੀ
lilī
+

లిల్లీ పుష్పము

-

ਅਲਸੀ
alasī
+

అవిశ విత్తులు

-

ਖੁੰਬ
khuba
+

పుట్టగొడుగు

-

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ
jaitūna darakhata
+

ఆలివ్ చెట్టు

-

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
tāṛa dā darakhata
+

పామ్ చెట్టు

-

ਪੈਂਸੀ
painsī
+

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
āṛū dā darakhata
+

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

ਪੌਦਾ
paudā
+

మొక్క

-

ਖਸਖਸ
khasakhasa
+

గసగసాలు

-

ਜੜ੍ਹ
jaṛha
+

వేరు

-

ਗੁਲਾਬ
gulāba
+

గులాబీ

-

ਬੀਜ
bīja
+

విత్తనం

-

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ
sanōḍrāpa
+

మంచుబిందువు

-

ਸੂਰਜਮੁਖੀ
sūrajamukhī
+

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

ਕਾਂਟਾ
kāṇṭā
+

ముల్లు

-

ਤਣਾ
taṇā
+

మొండెము

-

ਕਮਲ ਫੁੱਲ
kamala phula
+

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ
vāṭara lilī
+

నీటి కలువ

-

ਆਟਾ
āṭā
+

గోధుమలు

-
ਬਾਂਸ
bānsa
వెదురు

-
ਖਿੜਾਉ
khiṛā'u
పూయు

-
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ
phulāṁ dā guladasatā
పువ్వుల గుత్తి

-
ਟਾਹਣੀ
ṭāhaṇī
శాఖ

-
ਕਲੀ
kalī
మొగ్గ

-
ਥੋਹਰ
thōhara
బ్రహ్మ జెముడు

-
ਘਾਹ
ghāha
విలాసవంతమైన

-
ਕੋਨ
kōna
శంఖు ఆకారం

-
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ
jagalī phula
కార్న్ ఫ్లవర్

-
ਕ੍ਰੋਕਸ
krōkasa
కుంకుమ పువ్వు

-
ਡੈਫੋਡਿਲ
ḍaiphōḍila
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
ਡੇਜ਼ੀ
ḍēzī
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ
pīlē phula
డాండెలైన్

-
ਫੁੱਲ
phula
పువ్వు

-
ਪੱਤੇ
patē
దళములు

-
ਅਨਾਜ
anāja
ధాన్యము

-
ਘਾਹ
ghāha
గడ్డి

-
ਵਿਕਾਸ
vikāsa
పెరుగుదల

-
ਫੁੱਲ
phula
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
ਬਗੀਚਾ
bagīcā
పచ్చిక బయలు

-
ਲਿੱਲੀ
lilī
లిల్లీ పుష్పము

-
ਅਲਸੀ
alasī
అవిశ విత్తులు

-
ਖੁੰਬ
khuba
పుట్టగొడుగు

-
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ
jaitūna darakhata
ఆలివ్ చెట్టు

-
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
tāṛa dā darakhata
పామ్ చెట్టు

-
ਪੈਂਸੀ
painsī
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
āṛū dā darakhata
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
ਪੌਦਾ
paudā
మొక్క

-
ਖਸਖਸ
khasakhasa
గసగసాలు

-
ਜੜ੍ਹ
jaṛha
వేరు

-
ਗੁਲਾਬ
gulāba
గులాబీ

-
ਬੀਜ
bīja
విత్తనం

-
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ
sanōḍrāpa
మంచుబిందువు

-
ਸੂਰਜਮੁਖੀ
sūrajamukhī
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
ਕਾਂਟਾ
kāṇṭā
ముల్లు

-
ਤਣਾ
taṇā
మొండెము

-
ਕਮਲ ਫੁੱਲ
kamala phula
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ
vāṭara lilī
నీటి కలువ

-
ਆਟਾ
āṭā
గోధుమలు