సారాంశ నిబంధనలు     
ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

-

ਵਿਗਿਆਪਨ
vigi'āpana

ప్రకటనలు

-

ਤੀਰ
tīra

బాణము

-

ਪੇਸ਼ਾ
pēśā

కెరీర్

-

ਕੇਂਦਰ
kēndara

కేంద్రము

-

ਚੋਣ
cōṇa

ఎంపిక

-

ਸਹਿਯੋਗ
sahiyōga

సహకారము

-

ਰੰਗ
raga

రంగు

-

ਸੰਪਰਕ
saparaka

పరిచయము

-

ਪਤਣ
pataṇa

తిరోగమనము

-

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
paribhāśā

నిర్వచనము

-

ਫ਼ਰਕ
faraka

వ్యత్యాసము

-

ਮੁਸ਼ਕਲ
muśakala

కష్టము

-

ਖੋਜ
khōja

ఆవిష్కరణ

-

ਵਿਕਾਰ
vikāra

రుగ్మత

-

ਦੂਰੀ
dūrī

దూరము

-

ਦੂਰੀ
dūrī

దూరము

-

ਅਨੇਕਤਾ
anēkatā

వైవిధ్యము

-

ਘੋਖ
ghōkha

తరచి చూచుట

-

ਜ਼ੋਰ
zōra

శక్తి

-

ਸੁਗੰਧ
sugadha

పరిమళము

-

ਸੁਤੰਤਰਤਾ
sutataratā

స్వాతంత్ర్యము

-

ਭੂਤ
bhūta

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

ਕੱਦ
kada

ఎత్తు

-

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ
lukaṇa dī thāṁ

దాగుకొను చోటు

-

ਮਾਤਭੂਮੀ
mātabhūmī

స్వదేశము

-

ਸਫਾਈ
saphā'ī

పారిశుధ్యము

-

ਕਲਪਨਾ
kalapanā

ఊహాగానము

-

ਬੁੱਧੀ
budhī

గూఢచార

-

ਨਿਉਤਾ
ni'utā

ఆహ్వానము

-

ਨਿਆਂ
ni'āṁ

న్యాయము

-

ਵਾਧਾ
vādhā

పెద్దదిగా చేయుట

-

ਗਲਤੀ
galatī

పొరపాటు

-

ਰਾਸ਼ਟਰ
rāśaṭara

జాతి, దేశము

-

ਨਵੀਨਤਾ
navīnatā

నూతనత్వము

-

ਚੋਣ
cōṇa

ఐచ్ఛికము

-

ਧੀਰਜ
dhīraja

ఓపికపట్టడము

-

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
pratībiba

ప్రతిబింబించు

-

ਗਣਤੰਤਰ
gaṇatatara

గణతంత్రరాజ్యము

-

ਜ਼ੋਖ਼ਮ
zōḵẖama

ప్రమాదము

-

ਰਹੱਸ
rahasa

రహస్యము

-

ਸੈਕਸ
saikasa

శృంగారము

-

ਆਕਾਰ
ākāra

పరిమాణము

-

ਇਕਜੁਟਤਾ
ikajuṭatā

ఐకమత్యము

-

ਪਰੰਪਰਾ
paraparā

సంప్రదాయము

-

ਭਾਰ
bhāra

బరువు

-
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
praśāsana
పరిపాలన

-
ਵਿਗਿਆਪਨ
vigi'āpana
ప్రకటనలు

-
ਤੀਰ
tīra
బాణము

-
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ
pratībadha
నిషేధము

-
ਪੇਸ਼ਾ
pēśā
కెరీర్

-
ਕੇਂਦਰ
kēndara
కేంద్రము

-
ਚੋਣ
cōṇa
ఎంపిక

-
ਸਹਿਯੋਗ
sahiyōga
సహకారము

-
ਰੰਗ
raga
రంగు

-
ਸੰਪਰਕ
saparaka
పరిచయము

-
ਖ਼ਤਰਾ
ḵẖatarā
అపాయము

-
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
pi'āra dā ailāna
ప్రేమ ప్రకటన

-
ਪਤਣ
pataṇa
తిరోగమనము

-
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
paribhāśā
నిర్వచనము

-
ਫ਼ਰਕ
faraka
వ్యత్యాసము

-
ਮੁਸ਼ਕਲ
muśakala
కష్టము

-
ਦਿਸ਼ਾ
diśā
దిశ

-
ਖੋਜ
khōja
ఆవిష్కరణ

-
ਵਿਕਾਰ
vikāra
రుగ్మత

-
ਦੂਰੀ
dūrī
దూరము

-
ਦੂਰੀ
dūrī
దూరము

-
ਅਨੇਕਤਾ
anēkatā
వైవిధ్యము

-
ਕੋਸ਼ਿਸ਼
kōśiśa
కృషి

-
ਘੋਖ
ghōkha
తరచి చూచుట

-
ਡਿੱਗਣਾ
ḍigaṇā
పతనము

-
ਜ਼ੋਰ
zōra
శక్తి

-
ਸੁਗੰਧ
sugadha
పరిమళము

-
ਸੁਤੰਤਰਤਾ
sutataratā
స్వాతంత్ర్యము

-
ਭੂਤ
bhūta
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
ਅੱਧਾ
adhā
సగము

-
ਕੱਦ
kada
ఎత్తు

-
ਸਹਾਇਤਾ
sahā'itā
సహాయము

-
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ
lukaṇa dī thāṁ
దాగుకొను చోటు

-
ਮਾਤਭੂਮੀ
mātabhūmī
స్వదేశము

-
ਸਫਾਈ
saphā'ī
పారిశుధ్యము

-
ਵਿਚਾਰ
vicāra
ఆలోచన

-
ਭਰਮ
bharama
భ్రమ

-
ਕਲਪਨਾ
kalapanā
ఊహాగానము

-
ਬੁੱਧੀ
budhī
గూఢచార

-
ਨਿਉਤਾ
ni'utā
ఆహ్వానము

-
ਨਿਆਂ
ni'āṁ
న్యాయము

-
ਪ੍ਰਕਾਸ਼
prakāśa
కాంతి

-
ਦਿਖਾਵਟ
dikhāvaṭa
చూపు

-
ਨੁਕਸਾਨ
nukasāna
నష్టము

-
ਵਾਧਾ
vādhā
పెద్దదిగా చేయుట

-
ਗਲਤੀ
galatī
పొరపాటు

-
ਹੱਤਿਆ
hati'ā
హత్య

-
ਰਾਸ਼ਟਰ
rāśaṭara
జాతి, దేశము

-
ਨਵੀਨਤਾ
navīnatā
నూతనత్వము

-
ਚੋਣ
cōṇa
ఐచ్ఛికము

-
ਧੀਰਜ
dhīraja
ఓపికపట్టడము

-
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
yōjanābadī
ప్రణాళిక

-
ਸਮੱਸਿਆ
samasi'ā
సమస్య

-
ਸੁਰੱਖਿਆ
surakhi'ā
రక్షణ

-
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
pratībiba
ప్రతిబింబించు

-
ਗਣਤੰਤਰ
gaṇatatara
గణతంత్రరాజ్యము

-
ਜ਼ੋਖ਼ਮ
zōḵẖama
ప్రమాదము

-
ਸੁਰੱਖਿਆ
surakhi'ā
భద్రత

-
ਰਹੱਸ
rahasa
రహస్యము

-
ਸੈਕਸ
saikasa
శృంగారము

-
ਛਾਂ
chāṁ
నీడ

-
ਆਕਾਰ
ākāra
పరిమాణము

-
ਇਕਜੁਟਤਾ
ikajuṭatā
ఐకమత్యము

-
ਸਫ਼ਲਤਾ
safalatā
విజయము

-
ਸਮਰਥਨ
samarathana
మద్దతు

-
ਪਰੰਪਰਾ
paraparā
సంప్రదాయము

-
ਭਾਰ
bhāra
బరువు