సామాను     
Meble

-

fotel +

చేతులకుర్చీ

-

łóżko +

పరుపు

-

pościel +

పరుపు సామగ్రి

-

regał +

పుస్తకములు ఉంచు అర

-

dywan +

తివాచీ

-

krzesło +

కుర్చీ

-

komoda +

సొరుగుల అర

-

kołyska +

ఊయల

-

szafa +

అల్మరా

-

zasłonka +

తెర

-

firanka +

పరదా

-

biurko +

ఒక బల్ల

-

wentylator +

ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-

dywanik +

చాప

-

kojec +

ఆట కలము

-

fotel bujany +

రాకింగ్ కుర్చీ

-

sejf +

భద్రమైన

-

siedzenie +

సీటు

-

etażerka +

అర

-

stolik +

ప్రక్క మేజా

-

sofa +

సోఫా

-

stołek +

బల్ల/పీట

-

stół +

మేజా బల్ల

-

lampa stołowa +

మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-

kosz na śmieci +

చెత్తకాగితాల బుట్ట

-
fotel
చేతులకుర్చీ

-
łóżko
పరుపు

-
pościel
పరుపు సామగ్రి

-
regał
పుస్తకములు ఉంచు అర

-
dywan
తివాచీ

-
krzesło
కుర్చీ

-
komoda
సొరుగుల అర

-
kołyska
ఊయల

-
szafa
అల్మరా

-
zasłonka
తెర

-
firanka
పరదా

-
biurko
ఒక బల్ల

-
wentylator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-
dywanik
చాప

-
kojec
ఆట కలము

-
fotel bujany
రాకింగ్ కుర్చీ

-
sejf
భద్రమైన

-
siedzenie
సీటు

-
etażerka
అర

-
stolik
ప్రక్క మేజా

-
sofa
సోఫా

-
stołek
బల్ల/పీట

-
stół
మేజా బల్ల

-
lampa stołowa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-
kosz na śmieci
చెత్తకాగితాల బుట్ట