మతము     
Religia

-

Wielkanoc +

ఈస్టర్ పక్షి

-

pisanka +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

anioł +

దేవదూత

-

dzwon +

గంట

-

biblia +

బైబిలు

-

biskup +

మతగురువు

-

błogosławieństwo +

దీవెన

-

buddyzm +

బౌద్ధమతం

-

chrześcijaństwo +

క్రైస్తవ మతం

-

prezent bożenarodzeniowy +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

choinka +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

kościół +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

trumna +

శవపేటిక

-

tworzenie +

సృష్టి

-

krucyfiks +

సిలువ బొమ్మ

-

diabeł +

దయ్యము

-

bóg +

దేవుడు

-

hinduizm +

హిందూమతము

-

islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

judaizm +

యూదు మతము

-

medytacja +

ధ్యానము

-

mumia +

తల్లి

-

muzułmanin +

మహమ్మదీయులు

-

papież +

మతాధికారి

-

modlitwa +

ప్రార్థన

-

ksiądz +

పూజారి

-

religia +

మతము

-

nabożeństwo +

సేవ

-

synagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

świątynia +

ఆలయము

-

grobowiec +

సమాధి

-
Wielkanoc
ఈస్టర్ పక్షి

-
pisanka
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
anioł
దేవదూత

-
dzwon
గంట

-
biblia
బైబిలు

-
biskup
మతగురువు

-
błogosławieństwo
దీవెన

-
buddyzm
బౌద్ధమతం

-
chrześcijaństwo
క్రైస్తవ మతం

-
prezent bożenarodzeniowy
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
choinka
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
kościół
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
trumna
శవపేటిక

-
tworzenie
సృష్టి

-
krucyfiks
సిలువ బొమ్మ

-
diabeł
దయ్యము

-
bóg
దేవుడు

-
hinduizm
హిందూమతము

-
islam
ఇస్లామ్ మతము

-
judaizm
యూదు మతము

-
medytacja
ధ్యానము

-
mumia
తల్లి

-
muzułmanin
మహమ్మదీయులు

-
papież
మతాధికారి

-
modlitwa
ప్రార్థన

-
ksiądz
పూజారి

-
religia
మతము

-
nabożeństwo
సేవ

-
synagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
świątynia
ఆలయము

-
grobowiec
సమాధి