మొక్కలు     
Rośliny

-

bambus +

వెదురు

-

kwiat +

పూయు

-

bukiet kwiatów +

పువ్వుల గుత్తి

-

gałąź +

శాఖ

-

pączek +

మొగ్గ

-

kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

koniczyna +

విలాసవంతమైన

-

szyszka +

శంఖు ఆకారం

-

chaber +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

krokus +

కుంకుమ పువ్వు

-

narcyz +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

stokrotka +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

mniszek lekarski +

డాండెలైన్

-

kwiat +

పువ్వు

-

liście +

దళములు

-

zboże +

ధాన్యము

-

trawa +

గడ్డి

-

wzrost +

పెరుగుదల

-

hiacynt +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

trawnik +

పచ్చిక బయలు

-

lilia +

లిల్లీ పుష్పము

-

siemię lniane +

అవిశ విత్తులు

-

grzyb +

పుట్టగొడుగు

-

drzewo oliwne +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palma +

పామ్ చెట్టు

-

bratek +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

drzewo brzoskwiniowe +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

roślina +

మొక్క

-

mak +

గసగసాలు

-

korzeń +

వేరు

-

róża +

గులాబీ

-

nasienie +

విత్తనం

-

przebiśnieg +

మంచుబిందువు

-

słonecznik +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

cierń +

ముల్లు

-

pień drzewa +

మొండెము

-

tulipan +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

lilia wodna +

నీటి కలువ

-

pszenica +

గోధుమలు

-
bambus
వెదురు

-
kwiat
పూయు

-
bukiet kwiatów
పువ్వుల గుత్తి

-
gałąź
శాఖ

-
pączek
మొగ్గ

-
kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
koniczyna
విలాసవంతమైన

-
szyszka
శంఖు ఆకారం

-
chaber
కార్న్ ఫ్లవర్

-
krokus
కుంకుమ పువ్వు

-
narcyz
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
stokrotka
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
mniszek lekarski
డాండెలైన్

-
kwiat
పువ్వు

-
liście
దళములు

-
zboże
ధాన్యము

-
trawa
గడ్డి

-
wzrost
పెరుగుదల

-
hiacynt
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
trawnik
పచ్చిక బయలు

-
lilia
లిల్లీ పుష్పము

-
siemię lniane
అవిశ విత్తులు

-
grzyb
పుట్టగొడుగు

-
drzewo oliwne
ఆలివ్ చెట్టు

-
palma
పామ్ చెట్టు

-
bratek
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
drzewo brzoskwiniowe
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
roślina
మొక్క

-
mak
గసగసాలు

-
korzeń
వేరు

-
róża
గులాబీ

-
nasienie
విత్తనం

-
przebiśnieg
మంచుబిందువు

-
słonecznik
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
cierń
ముల్లు

-
pień drzewa
మొండెము

-
tulipan
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
lilia wodna
నీటి కలువ

-
pszenica
గోధుమలు