సామగ్రి     
Materiały

-

mosiądz

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

ceramika

పింగాణీ

-

tkanina

వస్త్రము

-

materiał

వస్త్రము

-

bawełna

ప్రత్తి

-

kryształ

స్ఫటికము

-

brud

మురికి

-

klej

జిగురు

-

skóra

బాగు చేసిన తోలు

-

metal

లోహము

-

olej

చమురు

-

proszek

పొడి

-

sól

ఉప్పు

-

piasek

ఇసుక

-

złom

చెత్త

-

srebro

వెండి

-

kamień

రాయి

-

słoma

తృణము

-

drewno

కొయ్య

-

wełna

ఉన్ని

-
mosiądz
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
ceramika
పింగాణీ

-
tkanina
వస్త్రము

-
materiał
వస్త్రము

-
bawełna
ప్రత్తి

-
kryształ
స్ఫటికము

-
brud
మురికి

-
klej
జిగురు

-
skóra
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
olej
చమురు

-
proszek
పొడి

-
sól
ఉప్పు

-
piasek
ఇసుక

-
złom
చెత్త

-
srebro
వెండి

-
kamień
రాయి

-
słoma
తృణము

-
drewno
కొయ్య

-
wełna
ఉన్ని