సామగ్రి     
Materiały

-

mosiądz +

ఇత్తడి

-

cement +

సిమెంటు

-

ceramika +

పింగాణీ

-

tkanina +

వస్త్రము

-

materiał +

వస్త్రము

-

bawełna +

ప్రత్తి

-

kryształ +

స్ఫటికము

-

brud +

మురికి

-

klej +

జిగురు

-

skóra +

బాగు చేసిన తోలు

-

metal +

లోహము

-

olej +

చమురు

-

proszek +

పొడి

-

sól +

ఉప్పు

-

piasek +

ఇసుక

-

złom +

చెత్త

-

srebro +

వెండి

-

kamień +

రాయి

-

słoma +

తృణము

-

drewno +

కొయ్య

-

wełna +

ఉన్ని

-
mosiądz
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
ceramika
పింగాణీ

-
tkanina
వస్త్రము

-
materiał
వస్త్రము

-
bawełna
ప్రత్తి

-
kryształ
స్ఫటికము

-
brud
మురికి

-
klej
జిగురు

-
skóra
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
olej
చమురు

-
proszek
పొడి

-
sól
ఉప్పు

-
piasek
ఇసుక

-
złom
చెత్త

-
srebro
వెండి

-
kamień
రాయి

-
słoma
తృణము

-
drewno
కొయ్య

-
wełna
ఉన్ని