కళలు     
Sztuka

-

oklaski +

ప్రశంస

-

sztuka +

కళ

-

ukłon +

విల్లు

-

pędzel +

బ్రష్

-

kolorowanka +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

tancerka +

నర్తకి

-

rysunek +

డ్రాయింగ్

-

galeria +

గ్యాలరీ

-

witraż +

గాజు కిటికీ

-

graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

rękodzieło +

హస్తకళ

-

mozaika +

మొజాయిక్

-

fresk +

కుడ్య చిత్రము

-

muzeum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

przedstawienie +

పనితీరు

-

obrazek +

బొమ్మ

-

wiersz +

పద్యము

-

rzeźba +

శిల్పము

-

piosenka +

పాట

-

posąg +

ప్రతిమ

-

akwarela +

నీటి రంగు

-
oklaski
ప్రశంస

-
sztuka
కళ

-
ukłon
విల్లు

-
pędzel
బ్రష్

-
kolorowanka
కలరింగ్ పుస్తకము

-
tancerka
నర్తకి

-
rysunek
డ్రాయింగ్

-
galeria
గ్యాలరీ

-
witraż
గాజు కిటికీ

-
graffiti
గ్రాఫిటీ

-
rękodzieło
హస్తకళ

-
mozaika
మొజాయిక్

-
fresk
కుడ్య చిత్రము

-
muzeum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
przedstawienie
పనితీరు

-
obrazek
బొమ్మ

-
wiersz
పద్యము

-
rzeźba
శిల్పము

-
piosenka
పాట

-
posąg
ప్రతిమ

-
akwarela
నీటి రంగు