సంగీతం     
Muzyka

-

akordeon +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

bałałajka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

zespół +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

klarnet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

koncert +

కచ్చేరి

-

bęben +

డ్రమ్

-

perkusja +

డ్రమ్ములు

-

flet +

వేణువు

-

fortepian +

గ్రాండ్ పియానో

-

gitara +

గిటార్

-

sala +

సభా మందిరం

-

syntezator +

కీబోర్డ్

-

harmonijka ustna +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

muzyka +

సంగీతం

-

statyw +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

nuty +

సూచన

-

organy +

అవయవము

-

pianino +

పియానో

-

saksofon +

శాక్సోఫోను

-

piosenkarz +

గాయకుడు

-

struna +

తీగ

-

trąbka +

గాలి వాద్యము

-

trębacz +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

skrzypce +

వాయులీనము

-

futerał na skrzypce +

వాయులీనపు పెట్టె

-

ksylofon +

జల తరంగిణి

-
akordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
bałałajka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
zespół
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
klarnet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
koncert
కచ్చేరి

-
bęben
డ్రమ్

-
perkusja
డ్రమ్ములు

-
flet
వేణువు

-
fortepian
గ్రాండ్ పియానో

-
gitara
గిటార్

-
sala
సభా మందిరం

-
syntezator
కీబోర్డ్

-
harmonijka ustna
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
muzyka
సంగీతం

-
statyw
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
nuty
సూచన

-
organy
అవయవము

-
pianino
పియానో

-
saksofon
శాక్సోఫోను

-
piosenkarz
గాయకుడు

-
struna
తీగ

-
trąbka
గాలి వాద్యము

-
trębacz
కొమ్ము ఊదువాడు

-
skrzypce
వాయులీనము

-
futerał na skrzypce
వాయులీనపు పెట్టె

-
ksylofon
జల తరంగిణి