కళాత్మకత     
Architektura

-

architektura +

శిల్పకళ

-

arena +

కార్యక్షేత్రం

-

stodoła +

గాదె

-

barok +

శిల్పకళాశైలి

-

blok budowlany +

బ్లాకు

-

dom murowany +

ఇటుకల ఇల్లు

-

most +

వంతెన

-

budynek +

భవనము

-

zamek +

కోట

-

katedra +

కేథడ్రాల్

-

kolumna +

కాలమ్

-

plac budowy +

నిర్మాణ స్థలం

-

kopuła +

గుమ్మటపు కప్పు

-

fasada +

ప్రవేశద్వారం

-

stadion piłkarski +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

twierdza +

కోట

-

fronton +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

brama +

ప్రవేశద్వారము

-

dom szachulcowy/ "pruski mur" +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

latarnia morska +

లైట్ హౌస్

-

monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

meczet +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obelisk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

biurowiec +

కార్యాలయ భవనము

-

dach +

ఇంటి పైకప్పు

-

ruiny +

శిథిలము

-

rusztowanie +

మంచె

-

wieżowiec +

ఆకాశహర్మం

-

most wiszący +

వేలాడే వంతెన

-

płytki +

చదరపు పెంకు

-
architektura
శిల్పకళ

-
arena
కార్యక్షేత్రం

-
stodoła
గాదె

-
barok
శిల్పకళాశైలి

-
blok budowlany
బ్లాకు

-
dom murowany
ఇటుకల ఇల్లు

-
most
వంతెన

-
budynek
భవనము

-
zamek
కోట

-
katedra
కేథడ్రాల్

-
kolumna
కాలమ్

-
plac budowy
నిర్మాణ స్థలం

-
kopuła
గుమ్మటపు కప్పు

-
fasada
ప్రవేశద్వారం

-
stadion piłkarski
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
twierdza
కోట

-
fronton
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
brama
ప్రవేశద్వారము

-
dom szachulcowy/ "pruski mur"
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
latarnia morska
లైట్ హౌస్

-
monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
meczet
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
biurowiec
కార్యాలయ భవనము

-
dach
ఇంటి పైకప్పు

-
ruiny
శిథిలము

-
rusztowanie
మంచె

-
wieżowiec
ఆకాశహర్మం

-
most wiszący
వేలాడే వంతెన

-
płytki
చదరపు పెంకు