పెద్ద జంతువులు     
Wielkie zwierzęta

-

aligator

పెద్ద మొసలి

-

poroże

దుప్పి కొమ్ములు

-

pawian

బబూన్

-

niedźwiedź

ఎలుగుబంటి

-

bawół

గేదె

-

wielbłąd

ఒంటె

-

gepard

చిరుత

-

krowa

గోవు

-

krokodyl

మొసలి

-

dinozaur

డైనోసార్

-

osioł

గాడిద

-

smok

డ్రాగన్

-

słoń

ఏనుగు

-

żyrafa

జిరాఫీ

-

goryl

గొరిల్లా

-

hipopotam

హిప్పో

-

koń

గుర్రము

-

kangur

కంగారూ

-

lampart

చిఱుతపులి

-

lew

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ryś

శివంగి

-

potwór

భూతము

-

łoś

దుప్పి

-

struś

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

świnia

పంది

-

niedźwiedź polarny

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

nosorożec

రైనో

-

jeleń

మగ జింక

-

tygrys

పులి

-

mors

నీటి గుర్రము

-

dziki koń

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
aligator
పెద్ద మొసలి

-
poroże
దుప్పి కొమ్ములు

-
pawian
బబూన్

-
niedźwiedź
ఎలుగుబంటి

-
bawół
గేదె

-
wielbłąd
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
krowa
గోవు

-
krokodyl
మొసలి

-
dinozaur
డైనోసార్

-
osioł
గాడిద

-
smok
డ్రాగన్

-
słoń
ఏనుగు

-
żyrafa
జిరాఫీ

-
goryl
గొరిల్లా

-
hipopotam
హిప్పో

-
koń
గుర్రము

-
kangur
కంగారూ

-
lampart
చిఱుతపులి

-
lew
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ryś
శివంగి

-
potwór
భూతము

-
łoś
దుప్పి

-
struś
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
świnia
పంది

-
niedźwiedź polarny
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
nosorożec
రైనో

-
jeleń
మగ జింక

-
tygrys
పులి

-
mors
నీటి గుర్రము

-
dziki koń
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము