చిన్న జంతువులు     
Małe zwierzęta

-

mrówka +

చీమ

-

żuk +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

ptak +

పక్షి

-

klatka na ptaki +

పక్షి పంజరం

-

budka dla ptaków +

పక్షి గూడు

-

trzmiel +

బంబుల్ ఈగ

-

motyl +

సీతాకోకచిలుక

-

gąsienica +

గొంగళి పురుగు

-

stonoga +

శతపాదులు

-

krab +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

mucha +

ఈగ

-

żaba +

కప్ప

-

złota rybka +

బంగారు చేప

-

konik polny +

మిడత

-

świnka morska +

గినియా పంది

-

chomik +

సీమ ఎలుక

-

jeż +

ముళ్ల పంది

-

koliber +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

legwan +

ఉడుము

-

owad +

కీటకము

-

meduza +

జెల్లీ చేప

-

kotek +

పిల్లి పిల్ల

-

biedronka +

నల్లి

-

jaszczurka +

బల్లి

-

wesz +

పేను

-

świstak +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

komar +

దోమ

-

mysz +

ఎలుక

-

ostryga +

ఆయిస్టర్

-

skorpion +

తేలు

-

konik morski +

సముద్రపు గుర్రము

-

muszla +

గుల్ల

-

krewetka +

రొయ్య చేప

-

pająk +

సాలీడు

-

pajęczyna +

సాలీడు జాలము

-

rozgwiazda +

తార చేప

-

osa +

కందిరీగ

-
mrówka
చీమ

-
żuk
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
ptak
పక్షి

-
klatka na ptaki
పక్షి పంజరం

-
budka dla ptaków
పక్షి గూడు

-
trzmiel
బంబుల్ ఈగ

-
motyl
సీతాకోకచిలుక

-
gąsienica
గొంగళి పురుగు

-
stonoga
శతపాదులు

-
krab
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
mucha
ఈగ

-
żaba
కప్ప

-
złota rybka
బంగారు చేప

-
konik polny
మిడత

-
świnka morska
గినియా పంది

-
chomik
సీమ ఎలుక

-
jeż
ముళ్ల పంది

-
koliber
హమ్మింగ్ పక్షి

-
legwan
ఉడుము

-
owad
కీటకము

-
meduza
జెల్లీ చేప

-
kotek
పిల్లి పిల్ల

-
biedronka
నల్లి

-
jaszczurka
బల్లి

-
wesz
పేను

-
świstak
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
komar
దోమ

-
mysz
ఎలుక

-
ostryga
ఆయిస్టర్

-
skorpion
తేలు

-
konik morski
సముద్రపు గుర్రము

-
muszla
గుల్ల

-
krewetka
రొయ్య చేప

-
pająk
సాలీడు

-
pajęczyna
సాలీడు జాలము

-
rozgwiazda
తార చేప

-
osa
కందిరీగ