పర్యావరణము     
Środowisko

-

rolnictwo +

వ్యవసాయము

-

zanieczyszczenie powietrza +

వాయు కాలుష్యము

-

mrowisko +

చీమల పుట్ట

-

kanał +

కాలువ

-

wybrzeże +

సముద్ర తీరము

-

kontynent +

ఖండము

-

strumień +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

tama +

ఆనకట్ట

-

pustynia +

ఎడారి

-

wydma +

ఇసుకమేట

-

pole +

క్షేత్రము

-

las +

అడవి

-

lodowiec +

హిమానీనదము

-

wrzosowisko +

బీడు భూమి

-

wyspa +

ద్వీపము

-

dżungla +

అడవి

-

krajobraz +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

góry +

పర్వతాలు

-

park krajobrazowy +

ప్రకృతి వనము

-

szczyt +

శిఖరము

-

stos +

కుప్ప

-

marsz protestacyjny +

నిరసన ర్యాలీ

-

recykling +

రీసైక్లింగ్

-

morze +

సముద్రము

-

dym +

పొగ

-

winnica +

వైన్ యార్డ్

-

wulkan +

అగ్నిపర్వతము

-

odpady +

వ్యర్థపదార్థము

-

poziom wody +

నీటి మట్టము

-
rolnictwo
వ్యవసాయము

-
zanieczyszczenie powietrza
వాయు కాలుష్యము

-
mrowisko
చీమల పుట్ట

-
kanał
కాలువ

-
wybrzeże
సముద్ర తీరము

-
kontynent
ఖండము

-
strumień
చిన్న సముద్ర పాయ

-
tama
ఆనకట్ట

-
pustynia
ఎడారి

-
wydma
ఇసుకమేట

-
pole
క్షేత్రము

-
las
అడవి

-
lodowiec
హిమానీనదము

-
wrzosowisko
బీడు భూమి

-
wyspa
ద్వీపము

-
dżungla
అడవి

-
krajobraz
ప్రకృతి దృశ్యం

-
góry
పర్వతాలు

-
park krajobrazowy
ప్రకృతి వనము

-
szczyt
శిఖరము

-
stos
కుప్ప

-
marsz protestacyjny
నిరసన ర్యాలీ

-
recykling
రీసైక్లింగ్

-
morze
సముద్రము

-
dym
పొగ

-
winnica
వైన్ యార్డ్

-
wulkan
అగ్నిపర్వతము

-
odpady
వ్యర్థపదార్థము

-
poziom wody
నీటి మట్టము