మొక్కలు     
Plantas

-

o bambu +

వెదురు

-

a flor +

పూయు

-

o ramo de flores +

పువ్వుల గుత్తి

-

o ramo +

శాఖ

-

o botão +

మొగ్గ

-

o cacto +

బ్రహ్మ జెముడు

-

o trevo +

విలాసవంతమైన

-

a pinha +

శంఖు ఆకారం

-

o fidalguinho +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

o açafrão +

కుంకుమ పువ్వు

-

o narciso +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

a margarida +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

o dente-de-leão +

డాండెలైన్

-

a flor +

పువ్వు

-

a folhagem +

దళములు

-

o grão +

ధాన్యము

-

a relva +

గడ్డి

-

o crescimento +

పెరుగుదల

-

o jacinto +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

o relvado +

పచ్చిక బయలు

-

o lírio +

లిల్లీ పుష్పము

-

a linhaça +

అవిశ విత్తులు

-

o cogumelo +

పుట్టగొడుగు

-

a oliveira +

ఆలివ్ చెట్టు

-

a palmeira +

పామ్ చెట్టు

-

o amor-perfeito +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

o pessegueiro +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

a planta +

మొక్క

-

a papoila +

గసగసాలు

-

a raiz +

వేరు

-

a rosa +

గులాబీ

-

a semente +

విత్తనం

-

o galanthus +

మంచుబిందువు

-

o girassol +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

o espinho +

ముల్లు

-

o tronco +

మొండెము

-

a tulipa +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

o nenúfar +

నీటి కలువ

-

o trigo +

గోధుమలు

-
o bambu
వెదురు

-
a flor
పూయు

-
o ramo de flores
పువ్వుల గుత్తి

-
o ramo
శాఖ

-
o botão
మొగ్గ

-
o cacto
బ్రహ్మ జెముడు

-
o trevo
విలాసవంతమైన

-
a pinha
శంఖు ఆకారం

-
o fidalguinho
కార్న్ ఫ్లవర్

-
o açafrão
కుంకుమ పువ్వు

-
o narciso
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
a margarida
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
o dente-de-leão
డాండెలైన్

-
a flor
పువ్వు

-
a folhagem
దళములు

-
o grão
ధాన్యము

-
a relva
గడ్డి

-
o crescimento
పెరుగుదల

-
o jacinto
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
o relvado
పచ్చిక బయలు

-
o lírio
లిల్లీ పుష్పము

-
a linhaça
అవిశ విత్తులు

-
o cogumelo
పుట్టగొడుగు

-
a oliveira
ఆలివ్ చెట్టు

-
a palmeira
పామ్ చెట్టు

-
o amor-perfeito
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
o pessegueiro
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
a planta
మొక్క

-
a papoila
గసగసాలు

-
a raiz
వేరు

-
a rosa
గులాబీ

-
a semente
విత్తనం

-
o galanthus
మంచుబిందువు

-
o girassol
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
o espinho
ముల్లు

-
o tronco
మొండెము

-
a tulipa
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
o nenúfar
నీటి కలువ

-
o trigo
గోధుమలు