సారాంశ నిబంధనలు     
Termos abstratos

-

a administração +

పరిపాలన

-

a publicidade +

ప్రకటనలు

-

a seta +

బాణము

-

a proibição +

నిషేధము

-

a carreira +

కెరీర్

-

o centro +

కేంద్రము

-

a escolha +

ఎంపిక

-

a colaboração +

సహకారము

-

a cor +

రంగు

-

o contato +

పరిచయము

-

o perigo +

అపాయము

-

a declaração de amor +

ప్రేమ ప్రకటన

-

o declínio +

తిరోగమనము

-

a definição +

నిర్వచనము

-

a diferença +

వ్యత్యాసము

-

a dificuldade +

కష్టము

-

a direção +

దిశ

-

a descoberta +

ఆవిష్కరణ

-

o distúrbio +

రుగ్మత

-

a distância +

దూరము

-

a distância +

దూరము

-

a diversidade +

వైవిధ్యము

-

o esforço +

కృషి

-

a exploração +

తరచి చూచుట

-

a queda +

పతనము

-

a força +

శక్తి

-

a fragrância +

పరిమళము

-

a liberdade +

స్వాతంత్ర్యము

-

o fantasma +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

a metade +

సగము

-

a altura +

ఎత్తు

-

a ajuda +

సహాయము

-

o esconderijo +

దాగుకొను చోటు

-

a pátria +

స్వదేశము

-

a higiene +

పారిశుధ్యము

-

a ideia +

ఆలోచన

-

a ilusão +

భ్రమ

-

a imaginação +

ఊహాగానము

-

a inteligência +

గూఢచార

-

o convite +

ఆహ్వానము

-

a justiça +

న్యాయము

-

a luz +

కాంతి

-

o olhar +

చూపు

-

a perda +

నష్టము

-

a ampliação +

పెద్దదిగా చేయుట

-

o erro +

పొరపాటు

-

o assassinato +

హత్య

-

a nação +

జాతి, దేశము

-

a novidade +

నూతనత్వము

-

a opção +

ఐచ్ఛికము

-

a paciência +

ఓపికపట్టడము

-

o planeamento +

ప్రణాళిక

-

o problema +

సమస్య

-

a proteção +

రక్షణ

-

a reflexão +

ప్రతిబింబించు

-

a república +

గణతంత్రరాజ్యము

-

o risco +

ప్రమాదము

-

a segurança +

భద్రత

-

o segredo +

రహస్యము

-

o sexo +

శృంగారము

-

a sombra +

నీడ

-

o tamanho +

పరిమాణము

-

a solidariedade +

ఐకమత్యము

-

o sucesso +

విజయము

-

o apoio +

మద్దతు

-

a tradição +

సంప్రదాయము

-

o peso +

బరువు

-
a administração
పరిపాలన

-
a publicidade
ప్రకటనలు

-
a seta
బాణము

-
a proibição
నిషేధము

-
a carreira
కెరీర్

-
o centro
కేంద్రము

-
a escolha
ఎంపిక

-
a colaboração
సహకారము

-
a cor
రంగు

-
o contato
పరిచయము

-
o perigo
అపాయము

-
a declaração de amor
ప్రేమ ప్రకటన

-
o declínio
తిరోగమనము

-
a definição
నిర్వచనము

-
a diferença
వ్యత్యాసము

-
a dificuldade
కష్టము

-
a direção
దిశ

-
a descoberta
ఆవిష్కరణ

-
o distúrbio
రుగ్మత

-
a distância
దూరము

-
a distância
దూరము

-
a diversidade
వైవిధ్యము

-
o esforço
కృషి

-
a exploração
తరచి చూచుట

-
a queda
పతనము

-
a força
శక్తి

-
a fragrância
పరిమళము

-
a liberdade
స్వాతంత్ర్యము

-
o fantasma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
a metade
సగము

-
a altura
ఎత్తు

-
a ajuda
సహాయము

-
o esconderijo
దాగుకొను చోటు

-
a pátria
స్వదేశము

-
a higiene
పారిశుధ్యము

-
a ideia
ఆలోచన

-
a ilusão
భ్రమ

-
a imaginação
ఊహాగానము

-
a inteligência
గూఢచార

-
o convite
ఆహ్వానము

-
a justiça
న్యాయము

-
a luz
కాంతి

-
o olhar
చూపు

-
a perda
నష్టము

-
a ampliação
పెద్దదిగా చేయుట

-
o erro
పొరపాటు

-
o assassinato
హత్య

-
a nação
జాతి, దేశము

-
a novidade
నూతనత్వము

-
a opção
ఐచ్ఛికము

-
a paciência
ఓపికపట్టడము

-
o planeamento
ప్రణాళిక

-
o problema
సమస్య

-
a proteção
రక్షణ

-
a reflexão
ప్రతిబింబించు

-
a república
గణతంత్రరాజ్యము

-
o risco
ప్రమాదము

-
a segurança
భద్రత

-
o segredo
రహస్యము

-
o sexo
శృంగారము

-
a sombra
నీడ

-
o tamanho
పరిమాణము

-
a solidariedade
ఐకమత్యము

-
o sucesso
విజయము

-
o apoio
మద్దతు

-
a tradição
సంప్రదాయము

-
o peso
బరువు