ఆరోగ్యము     
Saúde

-

a ambulância +

అంబులెన్సు

-

o curativo +

కట్టుకట్టు

-

o nascimento +

పుట్టుక

-

a pressão sanguínea +

రక్తపోటు

-

a higiene pessoal +

శరీర సంరక్షణ

-

o resfriado +

చల్లని

-

o creme +

మీగడ

-

a muleta +

ఊతకర్ర

-

o exame +

పరీక్ష

-

o esgotamento +

మితిమీరిన అలసట

-

a máscara facial +

ముఖపు ముసుగు

-

a caixa de primeiros socorros +

ప్రథమచికిత్స పెట్టె

-

a cura +

మానుపు వైద్యము

-

a saúde +

ఆరోగ్యము

-

o aparelho auditivo +

వినికిడి పరికరము

-

o hospital +

వైద్యశాల

-

a injeção +

ఇంజక్షన్

-

a lesão +

గాయము

-

a maquilhagem +

అలంకరణ

-

a massagem +

మర్దనము

-

a medicina +

ఔషధము

-

o medicamento +

మందు

-

o almofariz +

రోలు

-

o protetor bucal +

నోటి రక్షణ

-

o corta-unhas +

గోటికి క్లిప్పు వేయునది

-

a obesidade +

స్థూలకాయము

-

a operação +

ఆపరేషన్

-

a dor +

నొప్పి

-

o perfume +

సుగంధము

-

a grageia +

మాత్ర

-

a gravidez +

గర్భము

-

a lâmina de barbear +

కత్తి

-

o barbear +

గొరుగుట

-

o pincel de barba +

షేవింగ్ బ్రష్

-

o sono +

నిద్ర

-

o fumador +

పొగత్రాగు వ్యక్తి

-

a proibição de fumar +

ధూమపానం నిషేధం

-

o protetor solar +

సన్ స్క్రీన్

-

o cotonete +

శుభ్రపరచు

-

a escova de dentes +

పళ్లు తోముటకు ఉపయోగించు కుంచె

-

a pasta de dentes +

టూత్ పేస్టు

-

o palito +

పళ్లు కుట్టుకొను పుల్ల

-

a vítima +

బాధితుడు

-

a balança +

త్రాసు

-

a cadeira de rodas +

చక్రాల కుర్చీ

-
a ambulância
అంబులెన్సు

-
o curativo
కట్టుకట్టు

-
o nascimento
పుట్టుక

-
a pressão sanguínea
రక్తపోటు

-
a higiene pessoal
శరీర సంరక్షణ

-
o resfriado
చల్లని

-
o creme
మీగడ

-
a muleta
ఊతకర్ర

-
o exame
పరీక్ష

-
o esgotamento
మితిమీరిన అలసట

-
a máscara facial
ముఖపు ముసుగు

-
a caixa de primeiros socorros
ప్రథమచికిత్స పెట్టె

-
a cura
మానుపు వైద్యము

-
a saúde
ఆరోగ్యము

-
o aparelho auditivo
వినికిడి పరికరము

-
o hospital
వైద్యశాల

-
a injeção
ఇంజక్షన్

-
a lesão
గాయము

-
a maquilhagem
అలంకరణ

-
a massagem
మర్దనము

-
a medicina
ఔషధము

-
o medicamento
మందు

-
o almofariz
రోలు

-
o protetor bucal
నోటి రక్షణ

-
o corta-unhas
గోటికి క్లిప్పు వేయునది

-
a obesidade
స్థూలకాయము

-
a operação
ఆపరేషన్

-
a dor
నొప్పి

-
o perfume
సుగంధము

-
a grageia
మాత్ర

-
a gravidez
గర్భము

-
a lâmina de barbear
కత్తి

-
o barbear
గొరుగుట

-
o pincel de barba
షేవింగ్ బ్రష్

-
o sono
నిద్ర

-
o fumador
పొగత్రాగు వ్యక్తి

-
a proibição de fumar
ధూమపానం నిషేధం

-
o protetor solar
సన్ స్క్రీన్

-
o cotonete
శుభ్రపరచు

-
a escova de dentes
పళ్లు తోముటకు ఉపయోగించు కుంచె

-
a pasta de dentes
టూత్ పేస్టు

-
o palito
పళ్లు కుట్టుకొను పుల్ల

-
a vítima
బాధితుడు

-
a balança
త్రాసు

-
a cadeira de rodas
చక్రాల కుర్చీ