నగరము     
Cidade

-

o aeroporto +

విమానాశ్రయము

-

o prédio de apartamentos +

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

o banco +

బ్యాంకు

-

a grande cidade +

పెద్ద నగరము

-

a ciclovia +

బైక్ మార్గము

-

o cais +

పడవ నౌకాశ్రయము

-

a capital +

రాజధాని

-

o carrilhão +

గంట మోత

-

o cemitério +

స్మశాన వాటిక

-

o cinema +

సినిమా

-

a cidade +

నగరము

-

o mapa da cidade +

నగర పటము

-

o crime +

నేరము

-

a manifestação +

ప్రదర్శన

-

a feira +

స్ఫురద్రూపము

-

os bombeiros +

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

a fonte +

ఫౌంటెన్

-

o lixo +

ఇంటి చెత్త

-

o porto +

నౌకాశ్రయము

-

o hotel +

హోటల్

-

a boca-de-incêndio +

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

o monumento +

గుర్తింపు చిహ్నము

-

a caixa de correio +

మెయిల్ బాక్స్

-

o bairro +

ఇరుగు పొరుగు

-

a luz de néon +

నియాన్ కాంతి

-

a discoteca +

నైట్ క్లబ్

-

a cidade velha +

పాత పట్టణం

-

a ópera +

సంగీత నాటకము

-

o parque +

ఉద్యానవనం

-

o banco do parque +

పార్క్ బల్ల

-

o estacionamento +

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

a cabine telefónica +

ఫోన్ బూత్

-

o código postal +

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

a prisão +

జైలు

-

o bar +

అల్పాహారశాల

-

os pontos turísticos +

దర్శనీయ స్థలాలు

-

a linha do horizonte +

ఆకాశరేఖ

-

o candeeiro de rua +

వీధి దీపము

-

o posto de turismo +

పర్యాటక కార్యాలయము

-

a torre +

గోపురము

-

o túnel +

సొరంగ మార్గము

-

o veículo +

వాహనము

-

a aldeia +

గ్రామము

-

a torre de água +

నీటి టవర్

-
o aeroporto
విమానాశ్రయము

-
o prédio de apartamentos
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
o banco
బ్యాంకు

-
a grande cidade
పెద్ద నగరము

-
a ciclovia
బైక్ మార్గము

-
o cais
పడవ నౌకాశ్రయము

-
a capital
రాజధాని

-
o carrilhão
గంట మోత

-
o cemitério
స్మశాన వాటిక

-
o cinema
సినిమా

-
a cidade
నగరము

-
o mapa da cidade
నగర పటము

-
o crime
నేరము

-
a manifestação
ప్రదర్శన

-
a feira
స్ఫురద్రూపము

-
os bombeiros
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
a fonte
ఫౌంటెన్

-
o lixo
ఇంటి చెత్త

-
o porto
నౌకాశ్రయము

-
o hotel
హోటల్

-
a boca-de-incêndio
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
o monumento
గుర్తింపు చిహ్నము

-
a caixa de correio
మెయిల్ బాక్స్

-
o bairro
ఇరుగు పొరుగు

-
a luz de néon
నియాన్ కాంతి

-
a discoteca
నైట్ క్లబ్

-
a cidade velha
పాత పట్టణం

-
a ópera
సంగీత నాటకము

-
o parque
ఉద్యానవనం

-
o banco do parque
పార్క్ బల్ల

-
o estacionamento
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
a cabine telefónica
ఫోన్ బూత్

-
o código postal
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
a prisão
జైలు

-
o bar
అల్పాహారశాల

-
os pontos turísticos
దర్శనీయ స్థలాలు

-
a linha do horizonte
ఆకాశరేఖ

-
o candeeiro de rua
వీధి దీపము

-
o posto de turismo
పర్యాటక కార్యాలయము

-
a torre
గోపురము

-
o túnel
సొరంగ మార్గము

-
o veículo
వాహనము

-
a aldeia
గ్రామము

-
a torre de água
నీటి టవర్