వాతావరణము     
Meteorologia

-

o barómetro

భారమితి

-

a nuvem

మేఘము

-

o frio

చల్లని

-

o crescente

చంద్రవంక

-

a escuridão

చీకటి

-

a seca

కరువు

-

a terra

భూమి

-

o nevoeiro

పొగమంచు

-

a geada

గడ్డకట్టిన మంచు

-

o pavimento gelado

ధృవప్రాంతము

-

o calor

ఉష్ణము

-

o furacão

సుడిగాలి

-

o sincelo

ఐసికల్

-

o raio

మెఱుపు

-

o meteoro

ఉల్కాపాతం

-

a lua

చంద్రుడు

-

o arco-íris

హరివిల్లు

-

a gota de chuva

వర్షపు బిందువు

-

a neve

మంచు

-

o floco de neve

స్నోఫ్లేక్

-

o boneco de neve

మంచు మనిషి

-

a estrela

నక్షత్రం

-

a tempestade

తుఫాను

-

o aumento da tempestade

తుఫాను వేగము

-

o sol

సూర్యుడు

-

o raio de sol

సూర్యకిరణము

-

o pôr-do-sol

సూర్యాస్తమయము

-

o termómetro

ఉష్ణమాని

-

a tempestade

ఉరుము

-

o crepúsculo

కను చీకటి

-

o tempo

వాతావరణము

-

o pavimento molhado

తడి పరిస్థితులు

-

o vento

గాలి

-
o barómetro
భారమితి

-
a nuvem
మేఘము

-
o frio
చల్లని

-
o crescente
చంద్రవంక

-
a escuridão
చీకటి

-
a seca
కరువు

-
a terra
భూమి

-
o nevoeiro
పొగమంచు

-
a geada
గడ్డకట్టిన మంచు

-
o pavimento gelado
ధృవప్రాంతము

-
o calor
ఉష్ణము

-
o furacão
సుడిగాలి

-
o sincelo
ఐసికల్

-
o raio
మెఱుపు

-
o meteoro
ఉల్కాపాతం

-
a lua
చంద్రుడు

-
o arco-íris
హరివిల్లు

-
a gota de chuva
వర్షపు బిందువు

-
a neve
మంచు

-
o floco de neve
స్నోఫ్లేక్

-
o boneco de neve
మంచు మనిషి

-
a estrela
నక్షత్రం

-
a tempestade
తుఫాను

-
o aumento da tempestade
తుఫాను వేగము

-
o sol
సూర్యుడు

-
o raio de sol
సూర్యకిరణము

-
o pôr-do-sol
సూర్యాస్తమయము

-
o termómetro
ఉష్ణమాని

-
a tempestade
ఉరుము

-
o crepúsculo
కను చీకటి

-
o tempo
వాతావరణము

-
o pavimento molhado
తడి పరిస్థితులు

-
o vento
గాలి