వాతావరణము     
Meteorologia

-

o barómetro +

భారమితి

-

a nuvem +

మేఘము

-

o frio +

చల్లని

-

o crescente +

చంద్రవంక

-

a escuridão +

చీకటి

-

a seca +

కరువు

-

a terra +

భూమి

-

o nevoeiro +

పొగమంచు

-

a geada +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

o pavimento gelado +

ధృవప్రాంతము

-

o calor +

ఉష్ణము

-

o furacão +

సుడిగాలి

-

o sincelo +

ఐసికల్

-

o raio +

మెఱుపు

-

o meteoro +

ఉల్కాపాతం

-

a lua +

చంద్రుడు

-

o arco-íris +

హరివిల్లు

-

a gota de chuva +

వర్షపు బిందువు

-

a neve +

మంచు

-

o floco de neve +

స్నోఫ్లేక్

-

o boneco de neve +

మంచు మనిషి

-

a estrela +

నక్షత్రం

-

a tempestade +

తుఫాను

-

o aumento da tempestade +

తుఫాను వేగము

-

o sol +

సూర్యుడు

-

o raio de sol +

సూర్యకిరణము

-

o pôr-do-sol +

సూర్యాస్తమయము

-

o termómetro +

ఉష్ణమాని

-

a tempestade +

ఉరుము

-

o crepúsculo +

కను చీకటి

-

o tempo +

వాతావరణము

-

o pavimento molhado +

తడి పరిస్థితులు

-

o vento +

గాలి

-
o barómetro
భారమితి

-
a nuvem
మేఘము

-
o frio
చల్లని

-
o crescente
చంద్రవంక

-
a escuridão
చీకటి

-
a seca
కరువు

-
a terra
భూమి

-
o nevoeiro
పొగమంచు

-
a geada
గడ్డకట్టిన మంచు

-
o pavimento gelado
ధృవప్రాంతము

-
o calor
ఉష్ణము

-
o furacão
సుడిగాలి

-
o sincelo
ఐసికల్

-
o raio
మెఱుపు

-
o meteoro
ఉల్కాపాతం

-
a lua
చంద్రుడు

-
o arco-íris
హరివిల్లు

-
a gota de chuva
వర్షపు బిందువు

-
a neve
మంచు

-
o floco de neve
స్నోఫ్లేక్

-
o boneco de neve
మంచు మనిషి

-
a estrela
నక్షత్రం

-
a tempestade
తుఫాను

-
o aumento da tempestade
తుఫాను వేగము

-
o sol
సూర్యుడు

-
o raio de sol
సూర్యకిరణము

-
o pôr-do-sol
సూర్యాస్తమయము

-
o termómetro
ఉష్ణమాని

-
a tempestade
ఉరుము

-
o crepúsculo
కను చీకటి

-
o tempo
వాతావరణము

-
o pavimento molhado
తడి పరిస్థితులు

-
o vento
గాలి